Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Wat is het?

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

  De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

  In de welstandsnota Cranendonck is gekozen voor een welstandsysteem waarbij we nog maar een klein aantal gebieden en percelen aan welstand toetsen.
  Alleen als uw bouwplan een monument of beeldbepalend is, aan een monument of beeldbepalend pand grenst of binnen een monumentaal gebied valt, toetsen we het plan op welstand. De toets wordt door een onafhankelijke welstandcommissie gedaan.

  Als uw bouwplan binnen de grenzen van een beeldkwaliteitplan (bkp) valt, toetsen we het plan aan de regels van dit plan. Deze toets wordt door de gemeente gedaan.

 • Wat moet ik doen?

  Kijk op de welstandskaart of de locatie van uw bouwwerk welstandsplichtig is.

  Is het bouwwerk welstandsplichtig dan vindt de toetsing plaats in de procedure van de omgevingsvergunning. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Let op: is het bouwwerk niet welstandsplichtig dan kan nog steeds een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. 

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.