Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Wat is het?

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

  De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

  In de welstandsnota Cranendonck is gekozen voor een welstandsysteem waarbij we nog maar een klein aantal gebieden en percelen aan welstand toetsen.
  Alleen als uw bouwplan een monument of beeldbepalend is, aan een monument of beeldbepalend pand grenst of binnen een monumentaal gebied valt, toetsen we het plan op welstand. De toets wordt door een onafhankelijke welstandcommissie gedaan.

  Als uw bouwplan binnen de grenzen van een beeldkwaliteitplan (bkp) valt, toetsen we het plan aan de regels van dit plan. Deze toets wordt door de gemeente gedaan.

 • Wat moet ik doen?

  Kijk op de welstandskaart of de locatie van uw bouwwerk welstandsplichtig is.

  Is het bouwwerk welstandsplichtig dan vindt de toetsing plaats in de procedure van de omgevingsvergunning. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Let op: is het bouwwerk niet welstandsplichtig dan kan nog steeds een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. 

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.