Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers
In de Updates coronavirus lees je ook de updates voor ondernemers zoals informatie over en toegang tot bijstand aan zelfstandigen

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Tijdelijke inkomensondersteuning (Bbz) vanwege corona voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers

  Door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het corona-virus te beteugelen derven veel zelfstandigen noodgedwongen inkomsten waardoor ze in de financiële problemen komen. Voor de ondersteuning van deze  groep ondernemers heeft het kabinet diverse maatregelen genomen. Deze maatregelen kun u vinden op de website van de rijksoverheid

  Eén van de ondersteunende maatregelen is de extra ondersteuning zelfstandig ondernemers. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. De regeling is bedoeld voor ondernemers (inclusief zzp’ers) die als gevolg van corona inkomstenderving hebben en daardoor in de financiële problemen komen. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een tijdelijke aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en duurt (voorlopig) tot 1 juni 2020. 

  Op dit moment wachten wij nog op nadere informatie van de rijksoverheid over de exacte inhoud van deze regeling. Hierdoor kunnen we aanvragen nog niet afhandelen.

  Als u als zelfstandige in de gemeente Cranendonck woont, kunt u bij ons tijdelijke ondersteuning aanvragen via het online aanvraagformulier. We adviseren u echter dringend eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente op nummer 040-2083444 (U komt dan uit bij het KlantContactCentrum van gemeente Valkenswaard. Zij fungeren als centraal contactpunt voor dit onderwerp in de samenwerking tussen de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard).

  U krijgt dan voorlichting over de regeling waardoor u inzicht krijgt of u in aanmerking komt. Ook bekijken we met u of er een acuut liquiditeitsprobleem is. Mochten wij u niet direct te woord kunnen staan dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld.

  Aanvragen van zelfstandigen met een acuut liquiditeitsprobleem ontvangen uiterlijk drie werkdagen na aanvraag een voorschot. Alle andere aanvragen kunnen pas afgehandeld worden als er meer informatie is over de inhoud van de regeling. We verzoeken u daarom niet onnodig contact op te nemen over het verloop van uw aanvraag. U mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om uw aanvraag ze snel mogelijk af te handelen.

  Aanvragen tijdelijke ondersteuning zelfstandigen 

  Bijstand voor zelfstandigen

  Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

  Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

 • Hoe werkt het?

  Tijdelijke inkomensondersteuning (Bbz) vanwege corona voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers

  Tijdelijke ondersteuning gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) houdt het volgende in:

  • Binnen 4 weken na aanvragen, inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1.500 per maand (netto).
  • De aanvraagprocedure verloopt sneller dan gewoonlijk.
  • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen
  • Er is in deze tijdelijke regeling geen vermogens- of partnertoets
  • Er vindt geen onderzoek plaats naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.
  • De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. De lening moet u wel terugbetalen
  • Wanneer u een lening voor bedrijfskapitaal krijgt:
   • Is er een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting
   • Geldt een lager rentepercentage dan die van het Bbz

  De tijdelijke regeling is voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen regelt het kabinet tijdelijke financiële ondersteuning. Het kabinet vraagt aan ondernemers nadrukkelijk zich alleen te melden bij financiële problemen. Hiermee voorkomen we dat ondernemers ondersteunt worden die het eigenlijk niet nodig hebben en dat degenen die het wel nodig hebben onnodig lang moeten wachten.

  Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • Gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
  • Woont en verblijft rechtmatig in Nederland
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • U heeft een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland
  • Voldoet aan wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium: minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep

  Bijstand voor zelfstandigen

  Als zelfstandige dient u financiële ondersteuning (maandelijkse uitkering en/of bedrijfskrediet) aan te vragen bij de gemeente waar u woonachtig bent (dus niet de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is).

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start);
  • een lening om te investeren in uw bedrijf;
  • een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering.

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
  • een lening om te investeren in uw bedrijf;
  • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen.

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

  U bent geboren vóór 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen).

  Nadere informatie

  Neem hiervoor contact op met de afdeling Werk en Inkomen Samenwerking A2-gemeenten. Zij kunnen uw rechten en mogelijkheden mogelijk het beste inschatten op basis van uw specifieke situatie. Stuur een mail naar werkeninkomen@a2samenwerking.nl of bel (040) 208 34 44.

 • Wat moet ik doen?

  Tijdelijke inkomensondersteuning (Bbz) vanwege corona voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers

  Als u als zelfstandige in de gemeente Cranendonck woont, kunt u bij ons tijdelijke ondersteuning aanvragen. U kunt hierboven een online aanvraag doen voor deze tijdelijke ondersteuning. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code. We adviseren u echter dringend eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente op nummer 040-2083444.

  Bijstand voor zelfstandigen

  U kunt zich op dit moment alleen telefonisch melden voor een oriënterend gesprek Bbz bij de afdeling Werk en Inkomen via telefoonnummer 040-2083444 ivm de corona-crisis. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Een van onze medewerkers maakt dan een afspraak met u voor een oriënterend gesprek.

 • Hoe lang duurt het?

  Tijdelijke inkomensondersteuning (Bbz) vanwege corona voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers

  De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont ondersteuning aanvragen.

  Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei 2020 in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

  Bijstand voor zelfstandigen

  Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.