Bijstand, verandering doorgeven

Bijstand, verandering doorgeven

 • Wat is het?

  Ontvangt u een (bijstands)uitkering of periodieke bijzondere bijstand? En wijzigt er iets in uw situatie? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van of uw recht op uitkering of periodieke bijzondere bijstand. Het is daarom belangrijk dat u de wijziging binnen twee weken aan de afdeling Werk en Inkomen doorgeeft.

  Welke wijzigingen geeft u aan de afdeling Werk en Inkomen door?

  Geef alle wijzigingen door van uzelf, uw partner en van uw inwonende kinderen. Wijzigingen in de woonsituatie geeft u ook door voor alle op uw adres wonende personen.

  Hieronder leest u enkele voorbeelden van wijzigingen die u door moet geven.

  • U gaat inkomsten uit werk of een andere uitkering ontvangen.
  • Uw vermogen verandert. U ontvangt bijvoorbeeld een gift, een erfenis of wint een prijs.
  • Uw gezins- of woonsituatie verandert. Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen, scheiden of verhuizen. Geef ook door als iemand bij u komt wonen of als uw kind of andere huisgenoot verhuist.
  • U gaat een opleiding of scholing volgen, u gaat onbetaalde arbeid verrichten of vrijwilligerswerk doen.

  Online wijziging Participatie (Pw) doorgeven

  Online wijziging IOAW doorgeven 

  Online wijziging IOAZ doorgeven

 • Hoe werkt het?

  Alle wijzigingen in uw situatie die van invloed kunnen zijn op de hoogte van of uw recht op uitkering moet u aan de afdeling Werk en Inkomen van uw gemeente melden.

  Voorkom fraude

  Weet u niet zeker welke gegevens u moet doorgeven of waarvan u melding moet doen? Neem dan contact met de afdeling Werk en Inkomen op. Daarmee voorkomt u dat u ongewild fraude pleegt.

  Van fraude is namelijk sprake als u ons verkeerde of onvolledige informatie geeft. En u hierdoor ten onrechte een uitkering ontvangt. In de Participatiewet staat dat u het teveel ontvangen geld dan volledig terug moet betalen. Daarboven op komt ook nog een boete. Die boete is maximaal even hoog als het bedrag dat ten onrechte aan uitkering is ontvangen.

  Wij controleren regelmatig of u de juiste informatie verstrekt. Daarvoor winnen we bijvoorbeeld informatie in bij de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar en UWV. 

  Nadere informatie

  Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.

 • Wat moet ik doen?

  U geeft een wijziging online door via de button 'Online wijziging doorgeven' hierboven. Let hierbij op dat u de juiste button gebruikt afhankelijk van welke uitkering u ontvangt. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

  Kunt u de wijziging niet online doorgeven? Neem dan op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur contact op met een medewerker van de uitkeringsadministratie. U krijgt dan de papieren versie toegestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier moet u dan naar ons toezenden of inleveren aan de balie van het gemeentehuis ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.