Bestemmingsplannen in voorbereiding

Bestemmingsplannen in voorbereiding

 • Wat is het?

  De gemeente maakt regelmatig bekend welke bestemmingsplannen in voorbereiding zijn. Dat doen we om inwoners en maatschappelijke organisaties tijdig te informeren over ruimtelijke ontwikkelingen. In de voorbereidingsfase liggen nog geen stukken ter inzage en kunt u ook (nog) niet reageren. 

  Kern

  Plan

  Maart 2021

  Budel

  Broekkant 37: realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning en het slopen van de bestaande kippenstal.

  Meemortel / De Populier Zuid te Budel: realisatie van drie woningen.

  Budel-Schoot

  Heuvel 12: transitie van Agrarisch naar Wonen en sanering van de intensieve veehouderij.

  Maarheeze

  Stationsstraat 22-24/Kijkakkers: realisatie van twee woningen

  November 2021

  Budel

  Berg 14; transformatie van een agrarisch bedrijf naar ruimte-voor-ruimtewoningen

  Hoenderstraat 5/7/9; de bedrijfswoning hoenderstraat 5 wordt herbestemd naar ‘Wonen’ en afgesplitst van het bedrijf, De cultuurhistorisch waardevolle boerderij op hoenderstraat 7 wordt herbestemd tot bedrijfswoning met twee inpandige recreatiewoningen

  Nieuwedijk 24a-28; het wijzigen van de bestemming naar ‘Agrarisch’ ten behoeve van een boomkwekerij

  Rijksweg 3; transformatie van agrarisch bedrijf naar bedrijf (Transport)

  Budel-Dorplein

  ’t Routje 1: het toevoegen van zes woningen

  Budel-Schoot

  Klein Schoot 38; transitie van agrarisch bedrijf naar Bedrijf (verhuur opslagunits)

  Gastel

  Bergsestraat 17; transformatie van een intensieve veehouderij naar akkerbouw, vergroting van het bouwvlak en de mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten

  Grensweg 15/17: het toevoegen van woonzorg-woningen

  Hoevestraat 9; transformatie van Bedrijf naar Wonen en toevoegen van één woning

  Maarheeze

  Het Laar 9; het wijzigen van de bestemming van ‘Bedrijf – Semi-agrarisch’ naar ‘Wonen’

  Het Laar 20-22; transformatie van een agrarisch bedrijf naar bedrijf (verhuur opslagunits)

  Soerendonk

  ’t Hool ong. (naast 4a); realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning

  Damenweg – Goorstraat 4; het toevoegen van twee woningen

 • Hoe werkt het?

  Het kan enkele maanden duren voordat het voorbereidingsplan is omgezet in een Ontwerp bestemmingsplan.

  Procedure

  Het Ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd en op dat moment start de officiële procedure. Die maken we bekend via het Gemeenteblad, het HAC Weekblad en op deze website onder 'Plannen in procedure'. Daar vindt u alle informatie over de inspraakmomenten en de rechtsmogelijkheden die hierbij horen. 

  Zo weet u ervan!

  Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis e-mailservice van de overheid op www.overheid.nl.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.