Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

  U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing (het vastrecht gedeelte)

  Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kunt u alleen aanvragen als u tenminste 1 jaar in de gemeente Cranendonck woont.

  De aanvraag regelt u eenvoudig online.

  Online regelen

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking wanneer u een inkomen heeft tot 100% van het bijstandsniveau. Uw vermogen mag daarbij niet hoger zijn dan de netto uitkering en de vakantietoeslag van één maand. De waarde van een auto tot € 2.269 wordt vrijgelaten.

  Kijk voor meer details en bedragen in de informatiefolder die u vindt bij de 'downloads'. 

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het beste zo snel mogelijk nadat u de aanslag ontvangen hebt kwijtschelding aanvragen. Hiervoor vult u online het kwijtscheldingsformulier in. 

  Bij ongewijzigde omstandigheden is het niet langer nodig om een volledig kwijtscheldingsverzoek in te dienen. Volstaan kan

  worden met een ondertekende verklaring, waarin u aangeeft dat de omstandigheden ongewijzigd zijn ten opzichte van een eerder verzoek tot kwijtschelding. Deze verklaring vind u bij de downloads.

 • Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

  Bewijslast

  Alles wat u op het formulier invult, moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Als de gemeente uw formulier niet kan controleren, wijzen wij uw aanvraag af.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 6 tot 8 weken na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht van de gemeente of uw aanvraag kwijtschelding is toegekend. 

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.