Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Het kan zijn dat u niet in staat bent om belasting te betalen. In de gemeente Cranendonck kunt u alleen kwijtschelding aanvragen voor de rioolheffing en het vastrecht van de afvalstoffenheffing. De belastingaanslag voor de riool- en afvalstoffenheffing ontvangt u van Brabant Water. 

  De aanvraag kunt u online regelen.

  Online regelen

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking wanneer u een inkomen heeft tot 100% van het bijstandsniveau. Uw vermogen mag daarbij niet hoger zijn dan de netto uitkering en de vakantietoeslag van één maand. De waarde van een auto tot € 2.269 wordt vrijgelaten.

  Kijk voor meer details en bedragen in de informatiefolder die u vindt bij de 'downloads'. 

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het beste zo snel mogelijk nadat u de aanslag ontvangen hebt kwijtschelding aanvragen. Hiervoor vult u online het kwijtscheldingsformulier in. 

 • Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

  Bewijslast

  Alles wat u op het formulier invult, moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Als de gemeente uw formulier niet kan controleren, wijzen wij uw aanvraag af.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 6 tot 8 weken na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht van de gemeente of uw aanvraag kwijtschelding is toegekend. 

 • Aanvullende informatie

  Bij ongewijzigde omstandigheden is het niet langer nodig om een volledig kwijtscheldingsverzoek in te dienen. U kunt dan volstaan met een ondertekende verklaring, waarin u aangeeft dat de omstandigheden ongewijzigd zijn ten opzichte van een eerder verzoek tot kwijtschelding. Deze verklaring vindt u bij de downloads.

  Ook kunt u middels deze verklaring aangeven dat u gebruik wilt maken van de voorschotregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dat betekent dat u de incasso van het rioolrecht en vast recht afvalstoffenheffing wat via Brabant Water maandelijks bij u wordt geïncasseerd bij voorschot voor het hele belastingjaar krijgt uitbetaald. Hiermee compenseert u elke maand het bedrag wat u mist doordat de incasso van Brabant Water maandelijks kosten bij u incasseert, die u op grond van uw financiële omstandigheden niet zou hoeven betalen. Het uitgekeerde voorschot wordt achteraf door de gemeente verrekend als uw verzoek om kwijtschelding wordt verwerkt. LET OP dat indien uw financiële omstandigheden in positieve zin veranderen u daarover contact opneemt met de gemeente om te voorkomen dat u later het verstrekte voorschot of een deel daarvan moet terugbetalen.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.