Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

 • Wat is het?

  Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

  Contactverzoek

 • Hoe werkt het?

  Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene voorziening of voorliggende oplossing. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp verstrekken.

  Er zijn twee soorten begeleiding namelijk:

  • individuele begeleiding
  • groepsbegeleiding

  Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:

  - bepalen van het dagritme
  - sociale contacten en sociale omgeving
  - inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten

  • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
  • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

  Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en het is afhankelijk van de persoonlijke situatie of het onder de functie begeleiding valt.

  Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot en (crisis)opname kan worden voorkomen. Bij begeleiding groep (dagbesteding) gaat het om het bieden van activiteiten. Het is gericht op:

  • activering;
  • beweging;
  • leren omgaan met dementie;
  • contacten;
  • een zinvolle invulling van de dag;
  • voorkomen van vereenzaming;
  • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat;
  • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger.
 • Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.

  Er wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem.

  Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495. U kunt ook een contactverzoek doen, dan bellen wij u terug. 

  Contactverzoek

 • Wat kost het?

  Bij toekenning van een zorgvoorziening in natura of een geldbedrag (PGB) op grond van de Wmo vraagt de gemeente van u een bijdrage in de kosten. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen (van 2 jaar eerder) en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. Ook deze link naar het CAK is handig en geeft op een heldere manier de voor u juiste informatie weer. De bijdrage is gemaximeerd op € 19,-- per maand en gaat in per de datum dat de hulp wordt ingezet. Indien er sprake is van een inkomen tot 110% van het wettelijke minimumloon zal er geen bijdrage worden vastgesteld. Indien de hulp voor tenminste 1 maand wordt onderbroken kan de bijdrage worden stopgezet (pauze).

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Deze termijn kan in overleg met de cliënt verlengd worden, bijvoorbeeld als er een advies nodig is van externe instanties. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

 • Aanvullende informatie

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.