Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

 • Wat is het?

  Wilt u uw financiële administratie tot een minimum beperken? U kunt de gemeentelijke onroerende-zaakbelasting betalen via een automatische incasso.
  Automatische incasso wordt ook machtiging genoemd. U geeft de gemeente toestemming om de onroerende-zaakbelasting (in termijnen) van uw rekening af te schrijven.

  Online regelen

  Heeft u een gewijzigd rekeningnummer? Geef dit dan uiterlijk twee weken vóór de volgende automatische afschrijving plaatsvindt door. Wij passen het dan zo snel mogelijk aan.

  Als het totaalbedrag van de aanslagen (op één aanslagbiljet) meer dan € 2.500,- bedraagt, dan is een automatische incasso niet mogelijk. Dit geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

 • Wat moet ik doen?

  Machtiging
  U kunt een geldige machtiging afgeven aan de gemeente door het invullen van een SEPA formulier (doorlopende machtiging). Machtigingen via internet zijn alleen geldig als ze zijn geprint, ondertekend en verstuurd naar de gemeente. Online een machtiging regelen kan ook. U ondertekent dan met uw DigiD.

  Geeft u tijdig toestemming voor een automatische incasso dan wordt de onroerendezaakbelasting in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven. Stapt u later in dan wordt het aantal termijnen aangepast.  

  Intrekken machtiging
  Wilt u de automatische incasso stopzetten? Vul dan het Sepa intrekkingsformulier in of regel dit online. Stuur het volledig ingevulde formulier naar de gemeente.

  Geen machtiging
  Als u geen machtiging heeft, dient u zelf zorg te dragen voor betaling.

 • Aanvullende informatie

  Incasso alert
  Wilt u graag weten wanneer een incasso plaatsvindt, dan meldt u zich bij uw bank aan voor een euro incasso alert. U krijgt dan een melding voorafgaand aan de incasso. De melding geeft aan wie de incasso gaat uitvoeren, het bedrag dat geïncasseerd wordt en de datum waarop de incasso plaatsvindt. Bij de meeste banken is de incasso alert per email gratis. Kijk op de site van uw eigen bank voor de exacte kosten.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heb je een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heb je een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.