Alcoholvergunning

Alcoholvergunning

 • Wat is het?

  Wilt u een horecabedrijf starten, overnemen of wijzigingen aanbrengen in uw bedrijf? Vraag hiervoor dan een Drank- Horecavergunning aan.

  Een Drank- en Horecavergunning geldt voor:

  • Horecabedrijven, waar sprake is van verstrekking van alcoholhoudende drank, voor gebruik ter plaatse.
  • Slijterijen, ten behoeve van het mogen verstrekken van sterke drank, voor gebruik elders dan ter plaatse.
  • Para commerciële horeca-inrichtingen zoals: sportkantines, gemeenschapshuizen waar sprake is van verstrekking van alcoholhoudende drank, voor gebruik ter plaatse.

  Supermarkten, cafetaria’s, etc. mogen zonder drank- en horecavergunning verpakte zwakalcoholhoudende drank verkopen, maar alléén voor gebruik elders dan ter plaatse. Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden.

  Wil u zwakalcoholhoudende dranken verstrekken tijdens evenementen, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Een aanvraag regelt u eenvoudig online:

  Online aanvragen

   

   

 • Hoe werkt het?

  Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   

  De inrichting:

  • Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

  Leidinggevenden: 

  • zijn minimaal 21 jaar oud,
  • zijn van onbesproken gedrag,
  • komen niet voor in het curatele register,  
  • zijn in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne,
  • zijn in het bezit van een geldig indentiteitsbewijs
 • Wat moet ik doen?

  Voorafgaand aan de aanvraag maakt u een afspraak bij een van de medewerkers van de afdeling Leefomgeving, team gebruik openbare ruimte. Tijdens dit gesprek wordt  uitleg gegeven hoe een aanvraagprocedure drank- en horecavergunning verloopt en worden de noodzakelijke aanvraagformulieren aan u overhandigd.

  Op dit product is de Wet Bibob van toepassing.

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning van een commercieel bedrijf overlegt u de volgende stukken:

  • aanvraagformulieren drank- en horecawet (Model A);
  • aanvraagformulier exploitatievergunning;
  • formulier "bijlage bij model A" (één exemplaar voor iedere leidinggevende die op de vergunning wordt vermeld);
  • kopie geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
  • kopie verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
  • inschrijving bij de Kamer van koophandel;
  • plattegrond op schaal getekend van de horeca-inrichting én de bijbehorende terrassen;
  • kopie huurcontract van het pand (indien van toepassing)
  • melding in het kader van het Activiteitenbesluit (via Activiteitenbesluit Internet Module)
  • melding brandveilig gebruik (indien van toepassing)
  • ingevulde vragenlijsten Bibob, met alle hierin gevraagde bijlagen.

  Voor paracommerciële instellingen overlegt u de volgende stukken:

  • kopie van het vastgestelde bestuursreglement
  • formulier "bijlage bij model B" (één exemplaar voor beide leidinggevende die op de vergunning wordt vermeld);
  • aanvraagformulieren drank- en horecawet (Model B);
  • aanvraagformulier exploitatievergunning;
  • kopie geldig legitimatiebewijs van beide leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
  • kopie verklaring Sociale Hygiëne van beide leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
  • lijst met alle recent IVA geinstrueerde personen;
  • inschrijving bij de Kamer van koophandel;
  • plattegrond op schaal van de horeca-inrichting én de bijbehorende terrassen;
  • melding in het kader van het Activiteitenbesluit (via Activiteitenbesluit Internet Module);
  • melding brandveilig gebruik (indien van toepassing)

  In bepaalde gevallen kunnen er nog aanvullende stukken gevraagd worden. 

 • Wat kost het?

  Tarieven 2021 voor het in behandeling nemen van:

  een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet €  848,00
  een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet €  214,15
  een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in artikel 35 van de Drank- en Horecawet €    43,45
  een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet €    43,45
 • Hoe lang duurt het?

  Vanaf het moment dat een aanvraag volledig en correct is ingediend, is de behandeltermijn normaal gesproken 8 weken. Indien er verder onderzoek noodzakelijk is of er dienen toch nog aanvullende stuken te worden verstrekt, kan deze periode worden verlengd.

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.