Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

  De kosten bestaan uit een vast bedrag per maand en een variabel bedrag dat afhankelijk is van het aantal ledigingen. 

 • Hoe werkt het?

  Met het vastrecht betaalt u ook mee aan andere kosten die de gemeente maakt voor het verwijderen van afval. U kunt daarbij denken aan de milieustraat, de glasbakken, en de kledingcontainers. In de afvalstoffenverordening is vastgelegd dat u uw huishoudelijk afval uitsluitend aan mag bieden aan de inzameldienst die door de gemeente is aangewezen.

 • Wat moet ik doen?

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  Tarieven 2020

  1 januari
  t/m 30 september

  1 oktober
  t/m 31 december

  Vastrecht € 134,40
  per jaar
  Lediging grijze (restafval) container
  (140 liter)
   €  11,00
  Lediging grijze (restafval) container
  (140 liter)
  € 14,00
  Lediging grijze (restafval) container
  (240 liter)
   € 16,00
  Lediging grijze (restafval) container
  (240 liter)
  € 24,00
  Tariefzak (restafval) € 2,50
  per stuk
  Lediging groene (GFT) container
  (140 liter)
   € 1,75*
  per keer
  Lediging groene (GFT) container
  (240 liter)
   € 2,75*
  per keer
  Omwisselen container € 21,30

   * De (groene) container met gft-afval wordt in de periode van 26 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 gratis geledigd.

  Alle details vindt u in de tarieventabel van de afvalstoffenheffing bij de downloads.

   

 • Aanvullende informatie

  De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de gemeentelijke verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing. Voor de tenaamstelling van de aanslag gebruikt de gemeente de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.