Afvalinzameling

Afvalinzameling

 • Wat is het?

  Renewi zamelt namens de gemeente het huishoudelijk afval in. Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden opgehaald. 

  Voor vragen of opmerkingen over afvalinzameling kunt u bellen met Renewi (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur):
  0800 – 22 100 10 of een e-mail sturen naar cranendonck@renewi.eu

  Door afval te scheiden spaart u het milieu en uw portemonnee. Uw groente-, fruit-, en tuinafval (gft) gaat in de groene container, het restafval in de grijze container of de tariefzak (vanaf oktober 2020). Plastic, metaal en drankkartons verzamelt u in speciale zakken. Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor glas, textiel en luiers. Klein chemisch afval kunt u op de milieustraat inleveren. 
  De meest actuele informatie over de inzameling van afval treft u aan op de afvalwijzer of u kunt de app "Afvalkalender Cranendonck" downloaden via de App store (Apple) of Play store (Android).

 • Hoe werkt het?

  Op de Afvalkalender Cranendonck applicatie vult u uw postcode en huisnummer in. U krijgt dan een overzicht van de ophaaldagen van de verschillende soorten afval en waar u bepaalde afvalstromen naar toe kunt brengen. Ook wijzigingen in ophaaldagen, bijvoorbeeld door een feestdag, zijn verwerkt in de afvalkalender. Zo beschikt u altijd over de juiste, actuele informatie. Naast de ophaaldata is er ook veel informatie over de afvalstromen te vinden.

  Informatie over uw huishoudelijk afval is ook in uw webbrowser te vinden op de afvalkalender

  Papieren exemplaar
  Wilt u toch liever (ook) een papieren exemplaar? Dat kan! De afvalkalender biedt ook een printoptie waarmee u zelf een kalender op maat print. Heeft u, of uw directe omgeving, geen mogelijkheid om te printen? Neem dan contact op met Renewi via het telefoonnummer 0800 – 22 100 10 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur) of stuur een e-mail naar cranendonck@renewi.eu.

 • Wat moet ik doen?

  Voor vragen of opmerkingen over afvalinzameling, aanvragen of omwisselen van afvalcontainers kunt u van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur bellen met Renewi via 0800 – 22 100 10 of een e-mail sturen naar cranendonck@renewi.eu.

  Voor informatie over de milieustraat, milieupas of grof vuil, zie rechterzijde van deze pagina.

 • Wat kost het?

  De gemeente Cranendonck hanteert gedifferentieerde tarieven voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen ook wel diftar genaamd. De tarieven voor diftar zijn kostendekkend (er is geen winstoogmerk). In het diftarsysteem maken we onderscheid tussen vaste en variabele kosten:

  • De vaste kosten bestaan uit huur van containers, facturering- en personeelskosten, inzameling - en verwerkingskosten van klein chemisch afval, huur glasbakken, kosten milieustraat en handhavingskosten. Deze kosten betaalt u altijd, ook als u nooit afval aanbiedt.
  • De variabele kosten bestaan uit de inzamelings- en verwerkingskosten van huishoudelijke afval. Daarbij hanteren we het principe dat de vervuiler betaalt. Hoe vaker u uw container aan de straat zet, hoe meer u betaalt. Maakt u gebruik van de tariefzak voor restafval, dan betaalt u bij aanschaf van de zakken.

  Kijk voor de actuele tarieven bij afvalstoffenheffing. 

 • Aanvullende informatie

  De wijze van afvalinzameling van huishoudens is vastgelegd in de Afvalstoffenverordening 2015 met bijbehorend Uitvoeringsbesluit 2015. Hierin is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke condities deze inzameling plaatsvindt.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.