Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Afspraak bouwen inplannen

Afspraak bouwen inplannen

 • Wat is het?

  U heeft bouwplannen en wilt graag meer informatie?

  Een goede voorbereiding van bouwvragen maakt het mogelijk om een zo volledig mogelijk antwoord te geven. We adviseren u daarom eerst zelf informatie in te winnen. Met deze gegevens kunnen wij u goed informeren. Wij vragen daarmee ook een stukje voorbereiding van uzelf. 

 • Hoe werkt het?

  Welke informatie kunt u zelf inwinnen?

  1. U doet via het 'Omgevingsloket' een vergunningencheck; 
  2. U vindt nadere informatie over vergunningsvrij bouwen in het Besluit omgevingsrecht (Bor). In bijlage 2 vindt u een lijst en voorwaarden van welke activiteiten bouwvergunningvrij zijn. Er zijn twee opties:
   • Bor bijlage 2 Hoofdstuk 2; voor vergunningsvrij bouwen hoeft u GEEN rekening te houden met de voorschriften uit het bestemmingsplan 
   • Bor bijlage 2 Hoofdstuk 3; voor vergunningsvrij bouwen moet u WEL rekening houden met de voorschriften uit het bestemmingsplan
  3. Het bestemmingsplan kunt u inzien op de ruimtelijkeplannen.nl. In de voorschriften/regels van het bestemmingsplan ziet u wat er op uw locatie toegestaan is. 

  Nog steeds een vraag?

  Heeft u naar aanleiding van de gevonden informatie nog steeds een vraag? Dien dan uw informatieverzoek schriftelijk in. Dit regelt u eenvoudig online. 

  Het is ook mogelijk gebruik te maken van onze wisselende informatieochtenden. Een afspraak duurt maximaal een half uur en is bedoeld voor kort overleg. 

  Online regelen                                  Afspraak maken

 • Wat heb ik nodig?

  We hebben in ieder geval de volgende informatie nodig om uw vraag te beantwoorden:

  • Wat gaat u (ver)bouwen?
  • Het adres waar u gaat bouwen
  • Een heldere omschrijving van uw plannen 
  • Tekening of schets met:
   • Afmetingen van het bouwwerk
   • Locatie van het bouwwerk op uw perceel
   • Afstanden tot de erfgrenzen en de bestaande bouwwerken
 • Wat kost het?

  Voor een afspraak bij de afsprakenbalie bent u geen leges verschuldigd.

  Mogelijk heeft u voor uw initiatief een omgevingsvergunning nodig. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Cranendonck.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.