Omwisselen container

Omwisselen container

Voor het omwisselen van uw container of een klacht over het omwisselen kunt u terecht bij Het Milieu Informatie Centrum (MIC):

Vragen over afval(inzameling)

Wat mag er in mijn bak? Wanneer wordt mijn container opgehaald? De antwoorden op deze vragen vindt u op onze website en in de afvalkalender. Voor alle overige vragen over de afvalinzameling kunt u met ingang van met ingang van 1 januari 2018 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht bij een speciale informatie- en meldingslijn: 0800 – 22 100 10. U kunt ook online uw vraag stellen door een e-mail te sturen.