WOZ-beschikking/aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB) 2017

WOZ-beschikking/aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB) 2017

Dit item is verlopen op 01-05-2017.
WOZ waarde bezwaar maken

Afgelopen week heeft u de WOZ-beschikkingen/aanslagen OZB 2017 ontvangen. Op deze beschikking vindt u de WOZ-waarde van uw woning en de onroerende zaakbelastingen (ozb) die u moet betalen. De WOZ-waarde 2017 is vastgesteld naar het waardeniveau op 1 januari 2016.

Ozb-tarieven

De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen is licht gestegen. De ozb-tarieven zijn verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent dat de meeste huiseigenaren meer ozb betalen dan vorig jaar. Tegen de ozb-tarieven kunt u geen bezwaar maken, wel tegen WOZ waarde. 

WOZ-waarde woning

Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning, bekijk dan eerst het taxatieverslag goed. Hierin leest u welke onderdelen van uw woning zijn meegenomen in de taxatie. Het taxatieverslag vindt u op mijnoverheid.nl. Log in met het DigiD van degene op wiens naam de aanslag/beschikking staat. Kijk daarna onder het kopje 'persoonlijke gegevens'.

Snelle werkwijze

Als u overweegt om bezwaar in te dienen, vul dan eerst het reactieformulier in. Dit formulier is bedoeld om uw argumenten te behandelen zonder dat u een bezwaarschrift schrijft. Een taxateur neemt binnen de bezwaartermijn telefonisch contact met u op. Hij of zij kan uitleggen hoe de waarde is bepaald en verwerkt direct eventuele wijzigingen. Het voordeel hiervan is dat u veel sneller (binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking) een reactie van ons krijgt. 

Bezwaar maken

Het is natuurlijk mogelijk dat u het niet eens wordt over de waarde. U kunt dan alsnog een bezwaarschrift schrijven. Dit kan eenvoudig door gebruikt te maken van onze online mogelijkheden. Zorg er wel voor dat dit binnen de bezwaartermijn gebeurt.

No cure no pay

In de pers verschijnen regelmatig berichten over bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger om namens hen bezwaarschrift in te dienen met betrekking tot de Wet waardering onroerende zaken. Diverse argumenten worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de waarde is gewijzigd, een vastgestelde kostenvergoeding krijgen van de gemeente van € 246 voor het indienen van een bezwaarschrift en € 246 voor het verschijnen op een hoorzitting. Deze kosten moeten weer gedekt worden door de ozb-belastingen.

Uiteindelijk betaalt u de kosten dus wel. Dat is jammer en onnodig, want de gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde juist is. De gemeente heeft er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat de gemeente een fout heeft gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde dan wordt deze natuurlijk aangepast. Gratis!

Meer informatie op deze website: