Wie bouwt de meest duurzame carnavalswagen?

Wie bouwt de meest duurzame carnavalswagen?

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

Gemeente Cranendonck daagt wagenbouwgroepen uit om een circulaire carnavalswagen te bouwen. Met circulair bouwen bedoelen we dat gebruik gemaakt wordt van duurzame, recyclebare materialen die nu én in de toekomst hun waarde behouden en niet (zo snel) op de afvalberg belanden.

Er zijn drie geldprijzen te verdienen voor de meest duurzame bouwers. De drie meest circulaire plannen winnen respectievelijk 500 euro, 300 euro of 150 euro! Daarnaast is er samen met de carnavalsverenigingen een pilot gestart voor het gescheiden inzamelen van carnavalsafval.

Minder restafval, meer hergebruik
Bij het bouwen van carnavalswagens komt veel afval vrij. Een groot deel van het afval wordt (nog) niet goed gescheiden en kan daardoor alleen als restafval worden verwerkt. In het kader van duurzaamheid stimuleert de gemeente Cranendonck de bouwers om het afval gescheiden aan te leveren zodat minimaal 75% van het afval opnieuw gebruikt kan worden.

Duurzaam bouwen
Via de carnavalsverenigingen worden Big Bags beschikbaar gesteld, waarmee het afval van de bouw van carnavalswagens gescheiden kan worden aangeleverd. Er wordt onderscheid gemaakt in hout, piepschuim, papier en verf- en verfresten. Deze afvalstromen kunnen op enkele momenten per jaar gratis naar de milieustraat gebracht worden. Bij de Big Bags ontvangen de bouwers ook informatieposters met de voorwaarden voor de afvalstromen. Alle overige carnavalsafval dat moet worden verwerkt als restafval, kan tegen betaling van het normale tarief van € 18,65/m3 afgevoerd worden. Meubilair, koelkasten e.d. behoren niet tot carnavalsafval en worden niet aangenomen.

Prijs winnen
Lever - om mee te dingen naar de prijzen voor de meest duurzame carnavalswagen - uiterlijk 7 februari 2020 het plan aan voor de bouw van een circulaire carnavalswagen. Geef in het plan aan hoe je zo veel mogelijk gebruik maakt van herbruikbare materialen en hoe jullie wagen zo duurzaam mogelijk wordt. Voorwaarden om mee te doen kun je opvragen bij de carnavalsverenigingen.