Wet elektronische publicaties (WEP) sinds 1 juli van kracht

Wet elektronische publicaties (WEP) sinds 1 juli van kracht

Sinds 1 juli 2021 krijgt de gemeente Cranendonck, net als andere overheidsinstanties, te maken met de Wet elektronische publicaties (WEP). Deze wet verplicht ons om alle officiële publicaties online te zetten. Dit betekent dat deze website juridisch de juiste plek is, alleen aan die publicaties kunt u rechten ontlenen.

Als extra service blijven we (verkorte versies van) bekendmakingen nog wel publiceren op onze website en op de gemeentepagina in HAC Weekblad. Op onze website verwijzen we voor de meeste bekendmakingen ook al door naar officiëlebekendmakingen.nl. U merkt dus waarschijnlijk niet zoveel van de wijziging.

Waarom deze wetswijziging?

Het doel van deze wetswijziging is dat inwoners op een centraal punt volledig en digitaal geïnformeerd worden over besluiten die gevolgen hebben voor hun leefomgeving. Inwoners staan centraal bij de informatieverstrekking, zodat zij op tijd hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.

Alle bekendmakingen in uw mailbox?

Op ‘Berichten over uw buurt’ vindt u berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen, bouwplannen en bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Deze berichten blijven maximaal twee maanden op ‘Berichten over uw buurt’ staan. Oudere berichten vindt u terug op officiëlebekendmakingen.nl. U kunt zich abonneren op de (gratis) e-mailservice of de app downloaden om berichten digitaal te ontvangen.