Werkzaamheden voor het behoud van mooie en gezonde bossen

Werkzaamheden voor het behoud van mooie en gezonde bossen

De gemeente Cranendonck beheert circa 325 hectare bos- en natuurgebied. Om ervoor te zorgen dat de bos- en natuurgebieden mooi en gezond blijven, moet er soms hout uit het bos gehaald worden. Dit wordt ook wel houtoogsten genoemd. Net als in andere jaren wordt er ook dit jaar weer hout geoogst. 

Locatie

Dit jaar wordt in 'de Vloeten' ten noorden van Soerendonk hout uit het bos gehaald. In totaal zal ongeveer 1.000 kubieke meter hout weggehaald worden, verspreid over ruim 60 hectare bos. Al dat hout wordt gebruikt voor toepassingen in de houtverwerkende industrie in binnen- en buitenland. 

Hinder

Het is niet geheel te voorkomen dat er hinder ontstaat in de gebieden waar hout wordt weggehaald in verband met het gebruik van machines. Uiteraard wordt geprobeerd deze overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden starten in week 4 (van 21 januari tot en met 27 januari). 

Verantwoord hout weghalen

Het hout dat wordt weggehaald, is maar een klein deel van de totale hoeveelheid hout die er jaarlijks in de bossen van de gemeente bijgroeit. De bomen die gekapt worden zijn geselecteerd met als doel het bos aantrekkelijker te maken en de natuurwaarden te versterken. Naast de houtoogst bij Soerendonk worden de dode bomen, fijnsparren bij de woonwagenlocatie de Vinnen in Maarheeze en bij de paardensportvereniging (voormalig voetbalveld) te Budel-Dorplein gekapt omwille van de veiligheid. 

Voordat de houtoogst daadwerkelijk van start gaat, worden alle bospercelen waar geoogst zal worden gecontroleerd op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze check-up gebeurt in het kader van de Gedragscode Bosbeheer die ervoor zorgt dat er gewerkt wordt binnen de kaders van de wet Natuurbescherming. 

Vragen

Heeft u vragen over bosbeheer? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente of met adviesbureau Staro Natuur en Buitengebied via: 0492-450161 of info@starobv.nl.