Werkzaamheden Goorstraat en Kranenveld Soerendonk

Werkzaamheden Goorstraat en Kranenveld Soerendonk

Natuurherstel

In 2020 en 2021 is in het natuurgebied Gastelse Heide - Leenderbos / Strijper Aa gewerkt aan natuurherstel. Voor dit project hebben veel zandtransporten plaatsgevonden over het Kranenveld en de Goorstraat. Staatsbosbeheer de uitvoerder van dit project, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, laat de weg gezamenlijk met de gemeente herstellen.

Planning werkzaamheden

  • In de periode van woensdag 5 mei tot en met dinsdag 10 mei wordt gewerkt aan de asfaltverhardingen van de Goorstraat. Het gedeelte tussen de Damenweg en De Olifant in Soerendonk.
  • In de periode hierna van dinsdag 24 mei tot en met woensdag 8 juni wordt gewerkt aan de asfaltverharding van het Kranenveld. Het gedeelte tussen De Olifant en einde verharding Kranenveld in Soerendonk.

Bij het onderhoud wordt de asfaltconstructie gerepareerd en de bovenste laag asfalt vernieuwd. De geplande werkzaamheden zijn onder voorbehoud afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het gemotoriseerde verkeer en de recreatieve fietsers worden met borden omgeleid.