Wat speelt er aan de Nieuwstraat in Budel?

Wat speelt er aan de Nieuwstraat in Budel?

Rondom de locatie aan de Nieuwstraat 95 spelen een tweetal ontwikkelingen die van belang zijn. Enerzijds ligt er de aanvraag voor het vestigen van een supermarkt op de plek waar nu stichting Verderest met een kringloopwinkel zit. Anderzijds heeft de gemeenteraad op 29 januari 2019 een besluit genomen tot een bestemmingsplanwijziging.

De supermarkt

De gemeente heeft de afgelopen tijd signalen gekregen dat er onrust heerst over de mogelijke komst van een supermarkt aan de Nieuwstraat 95. Er is inderdaad een vergunning aangevraagd voor het vestigen van een supermarkt op deze locatie. Het college heeft deze vergunningaanvraag echter geweigerd om meerdere redenen. Niet alleen vindt het college een supermarkt niet passen binnen de bestemming, ook is zij van mening dat er te weinig parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd waardoor de parkeerdruk te zeer toeneemt. Om meerdere redenen vindt het college de vestiging van een supermarkt een ongewenste ontwikkeling.

Tegen deze weigering van de vergunningaanvraag heeft de aanvrager bezwaar gemaakt. Bij de behandeling van dit bezwaar in de bezwarencommissie is de aanvrager in het ongelijk gesteld. Daarna heeft de aanvrager beroep ingesteld bij de Rechtbank. De Rechtbank heeft de aanvrager in haar uitspraak op 15 januari 2019 in het gelijk gesteld. Met andere woorden: het college moet een nieuw besluit nemen op de aanvraag tot vergunningverlening d.d. 19-9-2017 met inachtneming van de uitspraak van de rechter.

Het college deelt echter de zorgen omtrent de vestiging van een supermarkt op deze locatie. Zij ziet voldoende aanknopingspunten om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank bij de Raad van State. De uitspraak van de Raad van State zal definitief duidelijkheid bieden over de komst van een supermarkt op deze locatie. Wanneer we deze uitspraak kunnen verwachten is momenteel nog niet bekend.

Het bestemmingsplan

Zoals hierboven toegelicht loopt er momenteel een juridische procedure voor de vergunningaanvraag voor het vestigen van een supermarkt aan de Nieuwstraat 95 in Budel. Daarnaast zijn we gestart met de wijziging van het bestemmingsplan kom Budel en Maarheeze op meerdere locaties, waaronder de Nieuwstraat 95 te Budel. In de raadsvergadering van 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad voor dit perceel nieuwe bestemmingsplanregels vastgesteld. Omdat het geldende bestemmingsplan mogelijk  ruimte liet voor  interpretatie  hebben we deze bestemming verduidelijkt. Hierdoor is vestiging van een supermarkt in de toekomst op deze locatie uitgesloten. Voor alle duidelijkheid: de wijziging van het bestemmingsplan heeft géén invloed op de al ingediende aanvraag.

Uitspraak van de Rechtbank

De uitspraak van de Rechtbank is openbaar. Deze is terug te vinden via http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:121

FAQ

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bekijk dan hier onze veelgestelde vragenlijst.