Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Wat is de impact van corona tot nu toe voor Cranendonck?

Wat is de impact van corona tot nu toe voor Cranendonck?

Dat Cranendonck hard is getroffen door de coronacrisis bleek al uit het aantal besmettingen en doden dat te betreuren valt. Naast dit persoonlijk leed probeert het college van B&W ook steeds meer duidelijk te krijgen wat de gevolgen van het coronavirus en de lockdown voor de gemeente en haar inwoners zijn. Zo bracht zij van 1 januari tot 1 juni een aantal gegevens in kaart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze feiten geven een beeld van de impact die de coronacrisis tot nu toe heeft gehad op de economie, financiën, onderwijs, openbare orde en het sociaal domein binnen de gemeente Cranendonck.

Minder inkomsten en meer uitgaven
De inkomsten die de gemeente misloopt zijn bijvoorbeeld de gemiste leges voor de 51 evenementen die zijn afgelast, Daarnaast mist Cranendonck zo’n € 56.000 aan inkomsten van toeristenbelasting en € 41.000 doordat er minder paspoorten, rijbewijzen en ander producten of diensten konden worden afgegeven.

Aan de andere kant van de balans staan hogere uitgaven als gevolg van alle extra werkzaamheden die de gemeente in Cranendonck moest uitvoeren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen al € 40.000 extra voor het handhaven om ermee voor te zorgen dat de regels van het RIVM goed worden nageleefd. En ruim € 25.000 voor o.a. crisiscommunicatie, publieksvoorlichting en het plaatsen van borden met de 1,5 meter afstand aanduiding in de openbare ruimte.

Ondersteuning ondernemers
Gemeente Cranendonck opende samen met de A2-gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende een noodloket voor ondernemers. Zowel grote als kleine ondernemers en zzp'ers kunnen bij dat loket terecht voor alle vragen over de economische maatregelen van het Rijk en de lokale overheid naar aanleiding van de coronacrisis. Zo maakten 330 Cranendonckse ondernemers al gebruik van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), goed voor een bedrag van bijna 1,2 miljoen euro. Een aanvullend bedrijfskapitaal (lening) werd al door 23 ondernemers aangevraagd, met een totale waarde van ruim € 200.000.
Om te helpen kregen ondernemers ook uitstel voor het betalen van de  gemeentelijke belastingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitstel van betaling de onroerende-zaakbelasting (OZB) of het niet hoeven te betalen van de precario. 

Zorg voor kwetsbare mensen
Onze inwoners hebben ook in coronatijd zekerheid nodig dat hun zorg als het even kan doorgaat, al is het in aangepaste vorm.

Nu zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties vanwege Corona alle zeilen bij moeten zetten, is dan ook belangrijk dat er geen zorgaanbieders failliet gaan die een essentieel onderdeel vormen van de ‘zorginfrastructuur’. Daarom betaalt gemeente Cranendonck gewoon door, ook als zorg tijdelijk op een andere manier dan normaal of zelfs helemaal niet wordt geleverd.

Economische gevolgen
De economische gevolgen van de pandemie zullen pas later zichtbaar worden. Er is nog veel onzeker over de extra uitgaven van de gemeente Cranendonck als gevolg van de coronacrisis. Ook is niet duidelijk welke compensaties vanuit het Rijk naar de gemeenten zullen komen.  Bovendien is nog onzeker hoe het coronavirus zich ontwikkelt.