Voorgestelde locaties voor laadpalen in Cranendonck

Voorgestelde locaties voor laadpalen in Cranendonck

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische (bestel)auto. Daardoor groeit de vraag naar openbare laadpalen in onze gemeente. De gemeente Cranendonck gaat in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant proactief laadpalen plaatsen om in de vraag te voorzien. Op de concept plankaarten kunt u zien op welke locaties een openbare laadpaal gaat komen. U kunt uw reactie geven op de voorgestelde locaties.

Wat laat de plankaart zien?

Op de plankaart staan de voorgestelde locaties van openbare laadpalen. De locaties zijn gekozen op basis van statistieken en buurtkenmerken. Rondom deze locaties is dus te verwachten dat het aantal elektrische auto’s de komende jaren sterk zal groeien. Het betreft hier overigens de eerste fase. De komende jaren volgen nog meer locaties binnen de gemeente, welke op dezelfde manier aan u worden gepresenteerd.

Plankaart inzien

Bent u het niet eens met de voorgestelde locatie?

Mocht u een voorgestelde locatie voor een openbare laadpaal niet geschikt vinden, dan kunt u dit kenbaar maken en een reactie geven. Hierbij vermeldt u de reden waarom u de locatie niet geschikt vindt. U kunt dit tot uiterlijk 28 mei 2021 doen. Uw reactie wordt meegenomen en overwogen bij het maken van de definitieve plankaart.

Wilt u nu al een openbare laadpaal aanvragen?

Rijdt u (binnenkort) een elektrische (bestel)auto en heeft u geen mogelijkheid tot het realiseren van een parkeerplaats op eigen terrein? En wilt u een openbare laadpaal bij u in de buurt, bijvoorbeeld omdat er nog geen openbare laadpaal aanwezig is of de aanwezige laadpaal altijd bezet is? Vraag dan een openbare laadpaal aan. Dat is voor u geheel kosteloos. U betaalt natuurlijk wel voor het opladen van uw (bestel)auto.