VMOC-regeling

VMOC-regeling

De gemeente Cranendonck heeft een regeling Vangnet Maatschappelijke Organisaties Cranendonck (VMOC). Deze is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die vanwege corona aanspraak kunnen maken op financiĆ«le hulp. Op www.cranendonck.nl/coronavirus vindt u meer uitleg over de regeling en de voorwaarden. Indien u op basis van de voorwaarden in aanmerking denkt te komen voor financiĆ«le hulp, kunt u een verzoek indienen via a.meijer-vandenbroek@cranendonck.nl. Wij benaderen u dan voor het aanleveren van nadere informatie.