Visie Baronie van Cranendonck richting gemeenteraad

Visie Baronie van Cranendonck richting gemeenteraad

Na de kick-off in november volgde een intensief traject met initiatiefnemers, klankbord-, en projectgroepen. Er werd internationale input gevraagd én tegelijkertijd vonden ook op lokaal niveau meerdere openbare bijeenkomsten plaats. Dit alles ter input voor analyse en visievorming, met als doel te komen tot een hernieuwd concept voor de gebiedsontwikkeling van de Baronie van Cranendonck. Volgens afspraak werd eind februari het concept door Happy Fuel en Phidias opgeleverd. Dit concept is met de ambtelijke projectgroep, de klankbordgroep en verschillende gemeentelijke disciplines inhoudelijk besproken en accenten zijn aangebracht.

Besluitvorming

Het definitieve concept ligt eind mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Hiertoe heeft het college van Burgemeester en wethouders op 23 april besloten.

Benieuwd naar de plannen?

  • Neem een kijkje op onze website: www.cranendonck.nl/baronie
  • Of kom 14 mei naar de commissievergadering waar de plannen gepresenteerd en besproken worden. Iedereen is uiteraard van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
  • Op 28 mei vindt besluitvorming plaats. Ook deze bijeenkomst is openbaar.
  • Én schrijf u via de website in voor de projectspecifieke nieuwsflits ‘Baronie van Cranendonck’.

Niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn op 14 of 28 mei? De bespreking is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

Inspreken?
U heeft als geïnteresseerde de mogelijkheid om tijdens de commissievergadering in te spreken en uw mening te geven.