Vervolgbijeenkomst duurzaam pachtbeleid op 16 september

Vervolgbijeenkomst duurzaam pachtbeleid op 16 september

Pacht u grond van de gemeente of hebt u hier interesse in? Sluit dan aan bij de online bijeenkomst over het pachtbeleid. Op 16 september licht de gemeente Cranendonck samen met het bureau LBP|SIGHT het concept pachtbeleid voor de vrijgemaakte pachtgronden toe. Op een eerste bijeenkomst in mei hebben aanwezigen ideeën kunnen inbrengen voor dit nieuwe beleid. Met deze inbreng zijn de gemeente en LBP|SIGHT aan de slag gegaan om tot een concept pachtbeleid te komen.

Online bijeenkomst

U bent van harte welkom op donderdag 16 september van 20.00 tot 22.00 uur. We zijn benieuwd hoe u vanuit de dagelijkse praktijk aankijkt tegen het voorgestelde beleid. Bent u agrariër, en wilt u hierbij zijn? Stuur dan een e-mail naar rentmeesterij@lbpsight.nl. Geef hierbij uw naam en telefoonnummer door, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van eventuele wijzigingen.

Waarom deze bijeenkomst?

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een systematiek om duurzaam gebruik van de gemeentelijke pachtgronden te stimuleren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verbeteren van de bodemkwaliteit of het vergroten van de biodiversiteit. Dit komt onze natuur, het milieu en het klimaat ten goede. Bij de gunning van de pachtgronden gaat het niet meer enkel om de pachtprijs waarmee u inschrijft, maar gaan ook duurzaamheidsaspecten meewegen: in hoeverre besteedt de pachter aandacht aan bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, water, milieu of een vitale bodem.

Vragen?

Neem gerust contact op met Jolan Knol, rentmeester bij LBP|SIGHT, via 06-27201278. U kunt ook een e-mail sturen naar rentmeesterij@lbpsight.nl.