Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor? Heb de risico’s door!

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor? Heb de risico’s door!

Dit item is verlopen op 21-10-2019.

Op 7 oktober is de Week van de Veiligheid gestart. Tijdens de Week van de Veiligheid besteden overheden extra aandacht aan veiligheid. Gemeente Cranendonck besteedt - in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en andere spoorgemeenten in de regio - extra aandacht aan het vervoeren van gevaarlijke stoffen op het spoor.

Weten wat te doen

Over het spoor rijden dagelijks verschillende goederen- en passagierstreinen. Hoewel de kans op een ongeval klein is, is de behoefte aan informatie onder de inwoners over hoe te handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen groot. Dat blijkt uit enquête onderzoek van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Zeker in het eerste kwartier, als er nog geen hulpdiensten aanwezig zijn, kunnen inwoners hun veiligheid vergroten door vooraf te weten hoe te handelen.

Iedereen die binnen 200 meter van het spoor woont, werkt of (regelmatig) verblijft ontvangt een informatiefolder. Op deze folder staat hoe te handelen bij een incident op het spoor waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Kijk voor meer informatie ook op de website www.ophetjuistespoor.nl