Verlenging convenant: versterking economische positie Centrum Budel

Verlenging convenant: versterking economische positie Centrum Budel

Het centrum van Budel is niet alleen voor haar inwoners, maar ook voor bezoekers een aantrekkelijke vrijetijdsbestemming. Een (dorps)centrum waar mensen graag verblijven om te winkelen en/of een horeca- of uitgaansgelegenheid te bezoeken.

Om dit voor elkaar te krijgen en te behouden is het belangrijk dat gemeente én ondernemers op dit gebied actief met elkaar samenwerken. De gemeente en ondernemers legden in 2013 de basis voor de oprichting van centrum management Budel.

Het centrum management hanteert de volgende missie: “In gezamenlijkheid werken aan de versterking van het economisch functioneren van het Budelse centrum.”

Op 2 december is het convenant Ondernemersfonds Stichting Centrum Management Budel verlengd voor de looptijd 2020-2024. Namens de gemeente heeft wethouder Frans Kuppens het convenant ondertekend samen met de bestuursleden van Centrum Management Budel Riks de Jong, Ludo Neeskens, Hans van der Straaten, Edwin van Gaal, Mandy van Rooij en Kelly Rooijmans.