Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten

Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten

Op dinsdag 17 mei 2022 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

  • 19.00 uur
    Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het tot het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het tijdelijk  legaliseren van een wasstraat op het perceel locatie Victoriedijk 8 in Valkenswaard.
  • 19.30 uur
    Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het tot het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het tijdelijk  legaliseren van een bouwwerk op het perceel locatie Victoriedijk 6 in Valkenswaard.
  • 20.00 uur
    Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het tot het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het tijdelijk  legaliseren van zeven bouwwerken op het perceel locatie Victoriedijk 8 in Valkenswaard

Indien u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, verzoeken wij u om uiterlijk donderdag 12 mei 2022 contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571).