Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten.

Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten.

Op dinsdag 3 mei 2022 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 te Valkenswaard bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

19.00 – 19.30 uur    

  • behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard. Besloten werd een dwangsom toe te kennen wegens het niet tijdig bekendmaken van bestemmingsplan  “Buitengebied 2.

19.30 – 20.00 uur    

  • behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende. Besloten werd de gevraagde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden op locatie De Bulders  Deelgebied 2 te verlenen.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID - 19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241568 als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen.