Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten

Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten

Op dinsdag 15 juni 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

  • 19.00 uur
    Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Valkenswaard waarbij werd besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van weg het Haakje dat is gelegen op het perceel Mgr. Smetsstraat ong. (nabij nummer 40) in Valkenswaard.
  • 19.40 uur
    Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de burgemeester van Cranendonck waarbij werd besloten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in de vorm van het sluiten van de woning met het bijbehorende perceel aan de Kempenlandstraat 14 te Budel voor de duur van drie maanden.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u, als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, om uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571 of 06-18302211).