Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten 25 mei 2021

Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten 25 mei 2021

Op dinsdag 25 mei 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

  • 19.00 uur: Bezwaar gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit aan de Sportparkdreef 60 in Valkenswaard.
  • 19.30 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende waarbij werd besloten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk toestaan van 2 kampeerplaatsen aan de Hodibalduslaan 20 te Heeze.
  • 20.00 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten de gevraagde omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke inrit ter ontsluiting van het tennispark aan de Hazelaar ong. te Valkenswaard te verlenen.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571 of 06-18302211) als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen.