Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-gemeenten 14 december 2021

Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-gemeenten 14 december 2021

Op dinsdag 14 december 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze-Leende bijeen in een openbare hoorzitting.

Agenda

19.20 - 19.50 uur: behandeling gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende waarbij werd besloten om het verzoek tot invordering van een dwangsom af te wijzen. De lastgeving heeft betrekking op het oprichten van een hekwerk en de plaatsing van een tuinbank op een perceel aan de Dorpstraat te Leende.

Coronamaatregelen

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID - 19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241568 als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen.