Veiligheidsrisicogebied rondom AZC Budel aangewezen

Veiligheidsrisicogebied rondom AZC Budel aangewezen

Na het eerder vaststellen van een noodverordening op 25 januari 2022, heeft burgemeester Roland van Kessel uit oogpunt van veiligheid en zorg voor de openbare orde, besloten een Veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dit is de uitkomst van het eerder aangekondigd Driehoek-overleg (Openbaar Ministerie, politie teamchef basisteam Dommelstroom en de burgemeester van gemeente Cranendonck) dat vandaag heeft plaatsgevonden.

Binnen het aangewezen gebied kan het Openbaar Ministerie de politie de bevoegdheid geven om preventief te fouilleren.

“Mijn prioriteit is de veiligheid en de openbare orde waar mogelijk te borgen voor al mijn inwoners. Naast het inzetten van de noodverordening eerder deze week, heb ik dan nu ook besloten om een Veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. De incidenten van de afgelopen periode binnen het AZC zijn aanleiding hiervoor”, zegt Roland van Kessel burgemeester van Cranendonck. “Deze incidenten hebben een enorme impact op de mensen die het betreffen, de bewoners van het AZC zelf, de medewerkers daar en onze inwoners. De orde moet worden hersteld.”

     

U kunt het Veiligheidsrisicogebied onderaan deze webpagina downloaden.