Vastgesteld bestemmingsplan ‘Grote Bleek 11 te Maarheeze’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Grote Bleek 11 te Maarheeze’

De gemeenteraad heeft op 21 september 2021 het bestemmingsplan “Grote Bleek 11 te Maarheeze” vastgesteld. Van 2 oktober 2021 tot en met 12 november 2021 kunt u het plan inzien (NL.IMRO.1706.BPBG3070-VAS1).

Doel bestemmingsplanwijziging

Dit bestemmingsplan gaat over het omzetten van een agrarische bedrijfsbestemming naar de bestemming bedrijf aan Grote Bleek 11 in Maarheeze.

Plan digitaal bekijken

Wij adviseren u het nieuwe bestemmingsplan en de officiële bekendmaking te bekijken via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Door aangepaste dienstverlening is het gemeentehuis enkel toegankelijk op afspraak. U kunt een afspraak maken via 14-0495. 

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kan eenieder gedurende zes weken (de beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer u eerder geen zienswijze hebt ingediend én u ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk.

Meer informatie hierover vindt u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.

Zo weet u ervan!

Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderingsservice van de overheid.