Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers
In de Updates coronavirus lees je ook de updates voor ondernemers zoals informatie over en toegang tot bijstand aan zelfstandigen

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Updates Coronavirus

Updates Coronavirus

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het coronavirus.

Algemeen 

Veelgestelde vragen over de situatie in Noord-Brabant (coronavirus)

Website RIVM

Publieksinformatienummer (telefonisch): 0800-1351

Informatie voor ondernemers

Informatienummer (telefonisch): 0800 2117

Website coronaloket Kamer van Koophandel

Bijstand voor zelfstandigen


27 maart 2020

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

De aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, eerder bekend als Noodloket, is vandaag geopend. Deze gift van €4.000 is voor ondernemers die direct zijn getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona.

Lees hier het volledige bericht op de website van de overheid


27 maart 2020

Versoepeling uitstel betaling gemeentelijke belastingen 

Ben je als ondernemer in de financiële problemen gekomen als gevolg van de Corona crisis?

De Samenwerkende gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard bieden hulp, vooruitlopend op de concrete uitwerking van de landelijke maatregel Versoepeling betaling belasting en Toeristenbelasting in het nationale Noodpakket. De drie gemeenten hebben besloten om op verzoek ondernemers en ZZP‘ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling te verlenen voor de gemeentelijke belastingen OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precario, reclame- en toeristenbelasting. Het uitgangspunt is dat het een overbruggingsmaatregel betreft en het geen afstel van belastingbetaling betekent.

Daarnaast stellen de gemeenten het verzenden van de nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen 2020 voorlopig uit. Voor alle overige openstaande vorderingen zetten de gemeenten het reguliere incassotraject door. Hierbij zullen zij extra aandacht hebben voor de huidige omstandigheden en als het nodig is maatwerk verlenen.

Hiermee hopen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard lucht te geven aan ondernemers. In de komende periode bekijken de gemeenten hoe zij met deze tijdelijke maatregelen definitief om willen gaan.

Ondernemersloket

Ben je als ondernemer in financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis? Vraag dan via het ondernemersloket uitstel aan. Binnenkort volgt meer informatie op de websites van de drie gemeenten. Ook kunt u bellen naar : 040-2083444. U komt dan uit bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Zij fungeren als centraal contactpunt voor dit onderwerp in de samenwerking tussen de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.


27 maart 2020

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen.

De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van volhouden. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen. Deze noodverordening geldt tot en met maandag 6 april (of tot deze wordt ingetrokken).

Download de noodverordening hier


26 maart

Wijziging oud-papierinzameling Cranendonck (update)

De huis-aan-huis inzameling van oud papier door verenigingen vervalt tijdelijk door de aangescherpte maatregelen vanwege het Coronavirus. Daarom neemt Renewi vanaf 30 maart 2020 de inzameling van oud papier op een ander inzamelmoment tijdelijk over. De oud papierinzamelingen van donderdag 26 maart en zaterdag 28 maart komen dus te vervallen. Lees meer over de aangepaste inzamelmomenten.


25 maart

Weekmarkten Cranendonck open volgens aangepaste regels

De weekmarkten in Budel en Maarheeze blijven in aangepaste vorm plaatsvinden. Marktkramen die géén etenswaar verkopen zoals kleding, tassen, bloemen etc. (non-food) zijn verboden. Bij de marktkramen die eten verkopen, mag niet op locatie gegeten of gedronken worden. De gemeente volgt hierin de richtlijnen van het kabinet en de regionale aanpak van de 21 gemeenten in de veiligheidsregio. Belangrijk is dat alle bezoekers van de markt zich houden aan de regels: houd 1,5 meter afstand en ga direct na uw inkopen naar huis. Ook doen we een dringende oproep om met zo min mogelijk personen te komen. 


25 maart

Aanvullende maatregelen van persconferentie 23 maart

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

Lees hier het volledige bericht


24 maart 

Update voor ondernemers 

Bekijk de informatie over bijstand voor zelfstandigen.


23 maart 

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst. 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. 
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd. 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie. 

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur. 

Q&A bij aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Reactie voorzitters Veiligheidsregio's Noord-Brabant


23 maart - Videoboodschap burgemeester

Bekijk de videoboodschap van burgemeester Roland van Kessel aan alle inwoners van Cranendonck in verband met het coronavirus.


23 maart

Wijzigingen papierinzameling en milieustraat

Ook voor de oud papierinzameling en de milieustraat gelden vanwege het coronavirus de nieuwe maatregelen en RIVM-richtlijnen. Lees het hele bericht op onze website.


23 maart ​

Grensovergang België gesloten

Vanaf zondag 22 maart zijn de grensovergangen met Nederland afgesloten. Dit publiceerde onze buurgemeente Hamont-Achel via hun website. Hamont-Achel ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat het eerdere verbod op niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland niet voldoende wordt gerespecteerd. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de grenzen afgezet. Enkel de grensovergangen op de Sint-Odilialaan (Achel) en de Keunenlaan (Hamont) blijven geopend en dit enkel voor essentiële verplaatsingen zoals grensarbeid (cruciale beroepen) en co-ouderschap. Lees hier het gehele bericht van gemeente Hamont-Achel.

Het kabinet in Nederland doet bovendien een dringend beroep op mensen om niet essentiële reizen naar het buitenland te vermijden. Het is van belang dat mensen dit advies serieus nemen zodat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt tegengegaan.


18 maart 2020

Aangepaste openingstijden gemeentehuis vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft het gemeentehuis vanaf morgen, 19 maart 2020, aangepaste openingstijden. Alleen de afspraken die noodzakelijk zijn gaan door. De gemeente heeft dit besluit genomen conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). 

Het volgende geldt vanaf 19 maart:

 • De publieksbalie gaat één dagdeel per dag open, op:
  • Maandag, woensdag, vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur

  • Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

 • Er is geen avondopenstelling
 • U kunt niet vrij binnenlopen, ook niet voor het afhalen van documenten. Dit kan alleen op afspraak.
 • Er geldt één persoon per afspraak (met uitzondering van verplichte toestemming)

Afspraken op het gemeentehuis

Het is niet meer mogelijk om online een afspraak te maken. Dit kan alleen nog telefonisch. De medewerker van ons Klant Contact Centrum beoordeelt dan of de afspraak nu noodzakelijk is.

Wat digitaal kan, handelt de gemeente digitaal af. Voor documenten die na 1 juni 2020 verlopen worden nu geen afspraken ingepland.

Bij het inplannen van de afspraken plannen we minimaal 5 minuten tussen de verschillende afspraken in.

Bij huwelijken (ondertekenen van de akte) mogen alleen het bruidspaar en de getuigen aanwezig zijn. We bieden de mogelijkheid om de ceremonie later alsnog plaats te laten vinden.


18 maart 2020

Update voor ondernemers: vragen over het maatregelenpakket?

We vragen aan onze ondernemers nu niet naar de gemeente te bellen met vragen over het maatregelenpakket zoals het kabinet dat 17 maart 2020 heeft gepresenteerd. De regeling voor ondernemers die in plaats komt van de regeling aanvraag werktijdverkorting, moet nog nader uitgewerkt worden door de landelijke overheid. Vragen hierover kunnen wij momenteel niet beantwoorden. Zodra wij meer hierover weten, gaan wij hierover communiceren.18 maart 2020

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Klik hier om het gehele bericht via de website van de Rijksoverheid te lezen.

Attached a document with an English summary of the measures taken by The Netherlands to deal with the economic consequences of COVID-19.


UPDATE 18 maart 2020 - Nieuwe noodverordening vanuit de veiligheidsregio

Deze verordening gaat in op het gesloten houden van Horeca en eetgelegenheden en is van kracht in onze veiligheidsregio.

Lees de noodverordening hier


17 maart 

Vragen of hulp nodig? 

Heeft u vanwege het coronavirus vragen of problemen die te maken hebben met eenzaamheid of behoefte aan hulp? Dan kunt u contact opnemen met de sociaal makelaars in onze gemeente. Dit zijn: 

Soerendonk, Budel-Schoot en Budel-Dorplein

Mariëtte Claessens
tel: 06 82662179
sociaalmakelaar@cranendonck.nl

Maarheeze

Marina Bukkems
tel: 06 82662263                
sociaalmakelaar-maarheeze@cranendonck.nl

Budel en Gastel

Noud van Leeuwen
tel: 06 82662392
sociaalmakelaar-budel@cranendonck.nl

Afstand houden

Een van de maatregelen vanwege het coronavirus is om afstand te houden. Maar wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’ precies? Lees het op de website van de Rijksoverheid. 

Gezondheid

Heb je vragen over je gezondheid en/of het coronavirus. Veelgestelde vragen en antwoorden hierover staan op de website van het RIVM.


16 maart 

Lees het persoonlijke bericht van burgemeester Roland van Kessel voor alle inwoners van de gemeente Cranendonck. 


15 maart: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst op 15 maart. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel: 0800-2117 of via www.kvk.nl/coronaloket

Meer informatie via Rijksoverheid.nl en RIVM.nl


14 maart

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 is een noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio

Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle openbare samenkomsten/ activiteiten/ wedstrijden/ theaters/ musea met meer dan 100 personen te verbieden.

Let op: er is een nieuwe noodverordening, check de update van 18 maart!


Evenementen en bijeenkomsten afgelast

Naar aanleiding van de adviezen vanuit de veiligheidsregio en de persconferentie van premier Rutte op donderdag 12 maart gaan de volgende bijeenkomsten en evenementen niet door:

 • Boomfeestdag (18 maart)
 • Landelijke Opschoondag (21 maart)
 • Commissie- raads- en raadsinformatiebijeenkomsten (tot 31 maart)

Deze worden mogelijk op een later moment ingehaald.

Verder worden tot en met 31 maart bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers verboden. Voor andere bijeenkomsten geldt dat de organisator een afweging moet maken of het verantwoord is het evenement door te laten gaan. De gemeente kan hen hierbij wel adviseren. Voor alle evenementen gelden aanvullende maatregelen vanuit de GHOR.

Voor vragen en alle landelijke en regionale adviezen en handelingsperspectieven, zie informatie bovenaan deze pagina.


12 maart 2020

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding Coronavirus in Nederland

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.


12 maart 2020

Alle evenementen boven 1.000 deelnemers verboden

Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen treden de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant uniform op en hanteren zij een eenduidig handelingskader.

Dit handelingskader geldt voor evenementen en andersoortige publieksbijeenkomsten, denk aan betaald voetbal, concerten etc.

De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s verbieden tot en met 16 maart alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen. Er wordt géén onderscheid gemaakt of het een evenementenvergunning, gebruiksvergunning of andersoortige vergunning betreft.

Voor alle overige evenementen en bijeenkomsten (met minder dan 1000 personen) wordt om sociale terughoudendheid gevraagd.

Uniform handelingskader voor gemeenten in Noord-Brabant:

 • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen voor het informeren over het verbod.
 • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen met minder dan 1.000 personen met een appèl op eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan sociale onthouding. Als deze evenementen toch doorgang vinden dan gelden aanvullende adviezen van de GGD/GHOR.
 • Op 16 maart volgt een actualisatie van dit handelingskader.
 • Vragen van organisatoren kunnen gericht worden aan de gemeente.

12 maart 2020

Statement voorzitters veiligheidsregio's Brabant
 

Beste Brabanders,

Gisteren hebben wij, de voorzitters van de drie veiligheidsregio's uit de provincie, op een persconferentie de maatregelen toegelicht die we nemen om de risico's op verdere verspreiding van het Coronavirus in de provincie Noord-Brabant te beperken.

We kondigden aan om sociale contacten tot een minimum te beperken en geen nieuwe sociale contacten aan te gaan. Verder riepen we op om extra te letten op ouderen en de kwetsbaren in onze provincie. Daarnaast een verbod op alle evenementen met meer dan 1000 deelnemers in onze provincie. Dat geldt voor evenementen met en zonder vergunningsplicht. Tenslotte een oproep aan alle organisatoren van evenementen en bijeenkomsten in de provincie om te heroverwegen of ze hun activiteiten wel door moeten laten gaan. Het bij elkaar brengen van grotere groepen mensen is op dit moment niet verantwoord.

We merken dat de Brabanders gehoor geven aan onze oproep en waar mogelijk maatregelen nemen om een verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doet ons goed, we zijn er trots op dat Brabanders er samen de schouders onder zetten om dit virus zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

Ook het advies van de sportkoepel NOC/NSF richting alle sportbonden om alle amateurwedstrijden waar Brabantse teams bij betrokken zijn, af te gelasten, doet ons goed. NOC/NSF geeft hiermee het signaal af dat we dit samen moet doen. Net als de KNVB. Niet als provincie alleen, maar ook met hulp en inbreng van landelijke instanties.

Uiteraard beseffen we dat er ook sectoren zijn voor wie dit allemaal niet eenvoudig te regelen is. We denken hierbij vooral aan de onderwijsinstellingen en de zorgcentra. Voor hen staat dienstverlening voorop. Zij kunnen niet besluiten om de deuren te sluiten omdat veel inwoners op hun zorg en steun rekenen. Juist in deze tijden van crisis. De mensen die hier werken, doen een stap extra op dit moment. Dit waarderen wij zeer. Wij zijn er blij mee en het maakt ons ook trots dat ook deze Brabantse organisaties er vol hun schouders onder zetten.

Natuurlijk blijft u de maatregelen toepassen die we hebben aangekondigd: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schudt geen handen.  Twee van de zeven dagen sociale onthouding zitten er al op. Brabanders, blijft u inspannen om verder verspreiding tegen te gaan. Maandag delen we de actuele informatie van dat moment met u.
 

John Jorritsma                                  Jack Mikkers                                  Theo Weterings

Voorzitter VRBZO                            Voorzitter VRBN                              Voorzitter VRMWB10 maart 2020

Brabant neemt zijn verantwoordelijkheid: tot en met 16 maart sociale terughoudendheid
 

Gisterenmiddag maakten de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant tijdens een persconferentie in ’s-Hertogenbosch bekend hoe we in Brabant omgaan met evenementen vanwege het Coronavirus:

 • Een verbod op alle evenementen met meer dan 1.000 deelnemers.
  Bijvoorbeeld: betaald voetbalwedstrijden, dance events en concerten, de carnavalsoptocht in Oosterhout en een grote beurs op de Technische Universiteit Eindhoven
 • Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt noodzakelijke nieuwe sociale contacten
 • Bescherm ouderen en kwetsbare extra
 • Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de bijeenkomst te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten.

Deze maatregelen gelden tot en met maandag 16 maart in lijn met het advies van het RIVM en wat minister-president Rutte maandag 9 maart communiceerde.

Indoor Brabant

Voor Indoor Brabant wordt gekeken of dit evenement opgeknipt kan worden in kleinere evenementen van minder dan 1.000 personen.

Sociale onthouding

Op organisatoren van bijeenkomsten of samenkomsten zonder evenementenvergunning van meer dan 1.000 personen (zoals concerten in poppodia en horecagelegenheden) doet de overheid in Brabant een dringend beroep om te handelen in de lijn van sociale terughoudendheid en het gezond verstand te gebruiken.

We kunnen ons voorstellen dat deze maatregel vragen oproept bij organisatoren van evenementen. Met die vragen kun je contact opnemen met de gemeente. We zullen wellicht niet direct antwoord hebben, maar doen er alles aan om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Brabant gaat niet op slot. Bijvoorbeeld kroegen en musea blijven open. Als u daarheen gaat, neem dan uw verantwoordelijkheid en zoek daarna geen kwetsbare mensen zoals ouderen of zieken op.

Onderwijs en kinderopvang

De overheid in Brabant doet een dringend beroep op het onderwijs en de kinderopvang om de opvang van kinderen zoveel als mogelijk is te blijven verzorgen. Kinderen die thuis zitten, doen een beroep op hun ouders waardoor bijvoorbeeld mensen in vitale beroepen niet aan het werk kunnen.


9 maart 2020

Verkoudheid, hoesten of koorts? Verzet uw afspraak bij de gemeente

Heeft u een afspraak bij de gemeente? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts om sociale contacten te beperken. Heeft u klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken. Meer informatie kunt u vinden op  www.rivm.nlwww.vrmwb.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant.


Oudere berichten

Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant (6 maart 2020)