In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14-0495. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Updates Coronavirus

Updates Coronavirus

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het coronavirus.

Algemeen 

Website Rijksoverheid 

Website RIVM

Eenvoudige uitleg coronavirus 

Corona dashboard Nederland

Publieksinformatienummer (telefonisch): 0800-1351

Bent u ondernemer? Klik dan hier

Informatie voor (sport)verenigingen, klik hier

Informatie voor cultuuraanbieders, klik hier

Aangepaste dienstverlening

Sinds 18 maart 2020 zijn er in verband met het coronavirus een aantal wijzigingen in onze dienstverlening. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zoveel mogelijk te beperken.

Er gelden daarom beperktere openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover.


Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen.


21 oktober 2020

Oproep burgemeester Van Kessel: "Houd u aan de coronamaatregelen en heb aandacht voor elkaar"

Beste inwoners, vorige week heeft de overheid opnieuw de maatregelen aangescherpt om het hoofd te bieden aan het aantal coronabesmettingen dat weer explosief stijgt. Deze maatregelen beperken ons opnieuw in onze vrijheden.

Ik besef dat deze maatregelen tot discussie kunnen leiden. Maar hoe dan ook; laten we ons eraan houden om te voorkomen dat we straks in een volledige lockdown terecht komen. Alleen zo krijgen we onze verworvenheden weer snel terug. Het niet houden aan de maatregelen, gaat niet alleen ten koste van de gezondheid van mensen om ons heen. Het betekent ook dat de beperkingen langer voortduren.

Afgelopen maandag spraken wethouder Frans Kuppens en ik met horecaondernemers en winkeliers over de aangescherpte maatregelen die sinds vorige week van kracht zijn. Deze lokale bedrijven worden in het hart geraakt door de beperkingen. Het voortbestaan van deze bedrijven is mede afhankelijk van de mate waarin wij ons aan de maatregelen houden. Daarom ook namens hen de oproep: houd u aan de maatregelen. Draag een mondkapje. Denk na over wat u zelf kunt bijdragen om het virus weer de kop in te drukken.

Tot slot. Heb oog voor elkaar. Help elkaar waar mogelijk. Ik reken op u.


Roland van Kessel
Burgemeester van Cranendonck

Bekijk de video-oproep


19 oktober 2020

Tozo 3 vanaf nu aan te vragen

Het is nu mogelijk om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3 (Tozo 3) aan te vragen via onze website  (link productpagina invoegen). De Tozo 3 uitkering is door het Rijk in het leven geroepen vanwege de impact die het Coronavirus en daaraan gerelateerde maatregelen op de ondernemers in de doelgroep heeft. De Tozo 3 is met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aan te vragen en wordt verstrekt tot en met 31 maart 2021. Ook de mogelijkheid voor een aanvraag lening bedrijfskapitaal (max € 10.157,-) wordt verlengd tot en met 31 maart 2021.

Let op:

 • Tozo 3 kunt u tot en met 30 november 2021 met terugwerkende kracht (met ingangsdatum 1 oktober) aanvragen.
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering alleen aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de uitkering aanvraagt en niet voor de voorafgaande maanden.
 • Ook als u eerder Tozo heeft ontvangen, dan moet u zelf Tozo 3 aanvragen. Dit gaat niet automatisch.

Heeft u vragen over de Tozo 3?

Wij helpen u graag. Neem contact op met het Coronavirus Ondernemersloket voor Tozo via 040-2083640 of bezoek direct de webpagina over de Tozo.


15 oktober 2020

Noodverordening COVID-19 vanaf 14 oktober van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen van de gedeeltelijke lock-down verwerkt.

De noodverordening is van kracht vanaf 14 oktober, 22.00 uur en gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio: https://www.vrbzo.nl/noodverordening.


13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown vanwege toenemende besmettingen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving:  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen.

De strengere landelijke maatregelen gelden per 14 oktober 2020, 22.00 uur.


13 oktober 2020

CoronaMelder-app

De CoronaMelder-app werkt vanaf nu in heel Nederland. Met de app weet je eerder of je mogelijk bent besmet. Zo voorkom je dat je onbewust een ander besmet.

Meer informatie: https://www.coronamelder.nl


8 oktober 2020

Aandacht voor elkaar

Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie, vrienden en collega’s. Dat is moeilijk. Zeker nu de dagen korter worden, het virus hardnekkig blijkt en het leven dus weer onzeker blijft. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen volhouden.

Mentale weerbaarheid

De coronamoeheid slaat toe. We komen in een fase waarin nog meer gevraagd gaat worden van mensen en hun mentale weerbaarheid. Want er is verlies op alle fronten, en dat gaat steeds meer gevoeld worden. Ondernemers die harde klappen krijgen. Mensen die hun baan verliezen. Jongeren die beperkt worden in alles wat belangrijk is als je jong bent. Mensen die eenzaam zijn. Collega’s die in hun thuiskantoor verpieteren. Corona is een virus dat niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk slopend kan zijn. Wij mensen zijn ten diepste sociale wezens, terwijl de bestrijding van het coronavirus schreeuwt om minder sociale contacten. Dat schuurt. En het schuurt steeds harder.

Start van landelijk initiatief

Daarom is er dinsdag 6 oktober, midden in de Week tegen Eenzaamheid, gestart met het landelijke initiatief ‘aandacht voor elkaar’ waarin deze gevolgen van de coronacrisis centraal staan. Het is belangrijk dat mensen de komende tijd nog meer naar elkaar omzien dan anders. Dat we luisteren, helpen en begrip tonen. Dat is de boodschap en het doel van dit initiatief. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook al is dat op afstand.

Overal in het land bloeien mooie, hartverwarmende acties op. Mensen staan voor elkaar klaar in coronatijd: een kort bezoekje aan de deur, een kaartje in de brievenbus, boodschappen voor elkaar doen, een verhalenavond of even een telefoontje. We kunnen veel voor elkaar doen. Ook al beleeft iedereen deze tijd anders. Om deze acties te stimuleren lanceren de Rijksoverheid de website www.aandachtvoorelkaar.nl, waarop initiatieven worden verzameld.

Vertel, inspireer en deel

Weet jij of heb jij een goed idee of initiatief, waarbij aandacht voor elkaar centraal staat? In je buurt, op je werk, of in je gemeente? Of wil je graag je verhaal kwijt? Deel het als inspiratie of als steun voor anderen op www.aandachtvoorelkaar.nl. We hopen dat de mooie voorbeelden een inspiratie voor anderen zijn om nog meer naar elkaar om te kijken. Zo brengen we met elkaar de beweging op gang.


8 oktober 2020 

Corona stopt bij jou!

GGD-folder over corona in brievenbus.

De GGD Brabant-Zuidoost start deze week met de huis-aan-huiscampagne Corona stopt bij jou. Met deze campagne wil de GGD alle inwoners in de regio helder informeren over de basisregels tegen corona maar wil vooral ook iedereen aanmoedigen om deze te blijven volhouden. Vanaf deze week ontvangen alle inwoners in de regio een folder in de brievenbus met informatie over het testen en de basisregels.


3 oktober 2020

Advies mondkapjes voor publieke binnenruimtes in heel Nederland

Op dit moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

 • winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations;
 • restaurants, cafés, theaters en concertzalen;
 • bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. Lees meer over het precieze advies en de definities van publieke binnenruimtes


1 oktober 2020

Advies mondkapjes voor heel Nederland

Nadat in onze regio Zuidoost-Brabant al het dringende advies gold om mondkapjes te dragen in publieke ruimten, geldt dit nu voor heel Nederland.

U krijgt dus het dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes, zoals:

 • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, et cetera.
 • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
 • Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk aanstaande vrijdag 2 oktober om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt.


29 september 2020

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost doet dringende oproep aan inwoners

Vanaf vandaag 18.00 uur geldt in de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost het dringende advies aan iedereen om zoveel mogelijk mondkapjes te dragen in de publieke gebouwen. Dit advies komt bovenop de extra coronamaatregelen die het kabinet 28 september jl. al aangekondigde. Het advies geldt voor locaties waar grote concentraties publiek op eenzelfde tijd bij elkaar komen, zoals in supermarkten en bouwmarkten.

Dit mondkapjesadvies, dat wordt gedragen door alle 21 burgemeesters in de regio, is geen verplichting maar is een dringende oproep aan alle inwoners en ondernemers. Het virus verspreidt zichzelf immers niet, wij zorgen zelf voor de verspreiding ervan. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wacht niet op een landelijke richtlijn vanuit de Rijksoverheid maar loopt voorop in de strijd tegen corona. Er is wel een oproep gedaan aan het kabinet om met een landelijke maatregel voor mondkapjes te komen.

Naast de mondkapjes blijven ook de algemeen bekende richtlijnen van kracht waaronder 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en zoveel mogelijk thuiswerken.


29 september 2020

Noodverordening COVID-19 vanaf 29 september van kracht

De voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, John Jorritsma, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld en gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio. 

Bekijk de noodverordening


28 september 2020

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus vanaf 29 september 18.00 uur

Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur gelden de volgende Corona-maatregelen. Deze maatregelen gelden in heel Nederland.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Houd u allen aan bovenstaande regels om het virus onder controle te krijgen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Er zijn ook enkele uitzonderingen gemaakt op bovenstaande regels, o.a. voor een uitvaart, onderwijs, bedrijfsvoering. Zie voor de uitzonderingen het complete bericht op de website van Rijksoverheid.


28 september 2020 

Oproep burgemeester

Burgemeester Roland van Kessel vraagt aan inwoners van Cranendonck de coronamaatregelen na te leven en om ook aandacht voor elkaar te hebben.

Bekijk het filmpje


27 september 2020

Noodverordening COVID-19 vanaf 27 september van kracht

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, John Jorritsma, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld en gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio. Hieronder vindt u een link naar de nieuwe noodverordening die vanaf 27 september van kracht is.

Ga verder naar de noodverordening


25 september 2020

Extra maatregelen in Zuidoost-Brabant

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) neemt nieuwe maatregelen tegen corona. Zo willen we de verspreiding van het coronavirus onder controle krijgen. Op meer plekken in het land nemen de besmettingen toe. In een deel van het land zijn zondag 20 september al nieuwe maatregelen ingegaan. Zondag 27 september om 18.00 uur volgen nog 8 regio’s, waaronder Zuidoost-Brabant.

Lees het hele bericht op de website van VRBZO

Meer informatie

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over het coronavirus. U kunt ook bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351. Gaat het om de lokale invulling van maatregelen? Neem dan contact op met ons klantencontactcentrum via 14-0495 of 0495-431222.


21 september 2020

Noodverordening COVID vanaf 21 september van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 21 september 2020 van kracht is.

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 21 september 2020

In deze verordening is een artikel verwijderd over een verbod op fysiek onderwijs op MBO, HBO en universiteit tot het einde van dit schooljaar.


18 september 2020

Regionale maatregelen tegen het coronavirus

Het aantal coronabesmettingen stijgt weer snel. Ziekenhuisopnamen nemen weer toe. De situatie is zorgelijk en dat vraagt om ingrijpen. Het kabinet heeft daarom in nauwe samenwerking met 6 veiligheidsregio’s, waar het aantal besmettingen het sterkst groeit, extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in op zondag 20 september 18.00 uur.

De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam- Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

Overkoepelend zijn voor deze regio’s drie maatregelen afgekondigd:

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht (00.00 uur). Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Daarnaast nemen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio.

Voor onze gemeente geldt dat we ons serieus moeten houden aan de al bestaande maatregelen. In maart voelden wij in Nederland met 17 miljoen mensen de noodzaak om ons aan die maatregelen te houden en juist dat gedrag heeft ons eerder zover gebracht dat we het virus terug konden dringen. We moeten die noodzaak nu weer voelen, zeker nu het aantal besmettingen weer oploopt. Houd je dus aan de maatregelen:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Was je handen regelmatig
 • Vermijd drukke plekken
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Ontvang niet meer dan 6 gasten thuis

2 september 2020

Wat doen we in Nederland om een tweede golf coronabesmettingen voor te blijven

We houden ons nog steeds aan de coronamaatregelen (werk zoveel mogelijk thuis, houd binnen én buiten 1,5 meter afstand, vermijd drukke plekken en was vaak je handen). We gaan de coronamaatregelen die gelden niet verder versoepelen. Discotheken en nachtclubs mogen nog niet open. Het blijft verboden te schreeuwen en te zingen in groepsverband. Dit wordt ook wel het juichverbod bij demonstraties, sportwedstrijden en concerten genoemd. Personeel in verpleeghuizen wordt beter voorbereid op mogelijke besmettingen. Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden alle bewoners en medewerkers wekelijks getest.

Lees het volledige nieuwsbericht


25 augustus 2020

Oproep College van B&W

Het College van B&W Cranendonck doet na de zomervakantie opnieuw een oproep om je aan de coronamaatregelen te houden.

Bekijk de oproep


25 augustus 2020

Aangepaste noodverordening van kracht vanaf 21 augustus 2020

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld en gepubliceerd. Deze is van kracht vanaf 21 augustus 2020. Belangrijke wijziging is onder andere de toevoeging van een artikel over de maatregelen omtrent de introductieweken op hogescholen en universiteiten.  

Bekijk hier de aangepaste noodverordening


19 augustus 2020

Statement voorzitters veiligheidsregio's: Houd u aan de regels, besmettingen blijven zorgwekkend

Beste Brabanders,

Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels.

Lees hier het volledige statement


19 augustus 2020​

Houd corona buiten de deur

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet dinsdagavond 18 augustus aanscherpingen aangekondigd.

Lees hier het volledige bericht


13 augustus 2020

Oproep burgemeester Van Kessel: Blijf de coronamaatregelen serieus nemen!

In het land, maar ook in onze gemeente zien we het overal drukker worden op de markt, in winkels, supermarkten, recreatiegebieden en op andere plekken. De aandacht voor het virus ebt weg, de aandacht voor de maatregelen verslapt. Tegelijkertijd constateren we dat het virus bezig is aan een opmars. Het aantal besmettingen stijgt in Nederland, ook in onze regio. Deze ontwikkelingen baren ons ernstige zorgen.

Het coronavirus is nog niet verdwenen. De maatregelen gelden nog steeds en zijn keihard nodig.

 • Vermijd drukte
 • Blijf thuis bij (lichte) klachten, laat je testen en wacht thuis op de uitslag
 • Houd 1,5 meter afstand

De strijd is namelijk nog niet gestreden. De stijging van het aantal besmettingen komt dus niet als een verrassing, maar drukt ons wel met de neus op de feiten. Het virus is niet weg. Kan ons opnieuw hard raken. Laten we voorkomen dat straks scholen, horeca, sportscholen, verenigingen en dergelijke noodgedwongen opnieuw de deuren moeten sluiten

Burgemeester Roland van Kessel: “Ik snap dat het voor velen best lastig is om na zo’n lange tijd nog steeds aandacht te hebben voor de coronamaatregelen. Echter naleving van de maatregelen is nog steeds belangrijk. Laten we er samen voor zorgen dat we de versoepelingen die we verworven hebben, kunnen behouden. Laten we er dus samen voor zorgen dat we de uitbreiding van het virus onder controle houden.”


12 augustus 2020

Nu ook mogelijk om online afspraak coronatest te maken

Vanaf 12 augustus kan volgens het RIVM iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken. Dit is een aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800 – 1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Bekijk hier het volledige nieuwsbericht van Rijksoverheid


10 augustus 2020

Aangepaste noodverordening Covid-19 van kracht per 10 augustus 2020

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie op donderdag 6 augustus 2020 is met ingang van maandag 10 augustus een nieuwe noodverordening van kracht in onze regio. Hierin is aantal wijzigingen doorgevoerd. De horeca (inclusief terras) moet net als enkele maanden geleden iedereen vooraf of bij aankomst laten reserveren, de gezondheidscheck uitvoeren, de bezoekers placeren en om de contactgegevens vragen ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Ook is er een artikel opgenomen waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden kan aanwijzen waar een mondkapjesplicht van toepassing is (voor personen van 13 jaar en ouder). Deze noodverordening gaat in vanaf 10 augustus 2020 en is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Ga verder naar de aangepaste noodverordening


7 augustus 2020

Statement voorzitters veiligheidsregio's over de alarmerende cijfers over coronabesmettingen

De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.

Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

Lees het volledige statement op de website van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).


7 augustus 2020

Persmoment 6 augustus: Grip op coronavirus met lokale maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk aan de maatregelen versoepelen.

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart, is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Daarom steunen we de lokale bestuurders om hun bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en gaan we enkele landelijke maatregelen verscherpen. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

Lees het volledige bericht op Rijksoverheid.nl.


9 juli 2020

Werken in coronatijd, samen houden we corona onder controle

Corona heeft veel impact op onze inwoners en ondernemers en ook de medewerkers van gemeente Cranendonck konden niet om de impact van het virus heen. De aard van de werkzaamheden veranderde en thuiswerken werd de standaard. Burgemeester Roland van Kessel geeft samen met MT-lid Nini Bos en medewerkers Patrick Kuckelkorn, Eloy Schulpen, Jeroen Raymakers en Fred Donk een kijkje achter de schermen. Werken in coronatijd, samen houden we corona onder controle.

Bekijk het filmpje


1 juli 2020

Noodverordening COVID-19 vanaf 15 juli van kracht

Woensdag 1 juli 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een nieuwe noodverordening ondertekend. De nieuwe noodverordening vindt u op de website van de Veiligheidsregio. We starten een nieuw hoofdstuk in de aanpak van het coronavirus. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte. In de noodverordening leest u wat de regels zijn per 15 juli 2020. Meer informatie over de algemene regels in eenvoudige taal vindt u op de website van Rijksoverheid


24 juni 2020

Noodverordening COVID-19 vanaf 24 juni van kracht

Ga verder naar de nieuwe noodverordening

Woensdag 24 juni 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een nieuwe noodverordening ondertekent. In deze noodverordening is een passage over luchthavens opgenomen. De versoepelingen die tijdens de persconferentie woensdag 24 juni 2020 zijn aangekondigd zijn niet opgenomen in deze noodverordening. Deze worden onderdeel van een nieuwe noodverordening, die wij in de loop van week 27 ontvangen.


25 juni 2020

We starten een nieuw hoofdstuk in de aanpak van het coronavirus

1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte.

Meer informatie over de algemene regels


19 juni 2020

Burgemeester Roland van Kessel en wethouder Marcel Lemmen in gesprek met beweegcoach Esther van Geldorp

Ondanks dat de corona richtlijnen en regels nog van kracht zijn, is er steeds meer mogelijk. Er kan gesport worden en de huiskamers zijn open of bekijken of en op welke wijze dit mogelijk is. Burgemeester Roland van Kessel en wethouder Marcel Lemmen spraken hierover met RTV Horizon en beweegcoach Esther van Geldorp. Samen zorgen we ervoor dat het gezellig en veilig blijft!
Naar het filmpje.


18 juni 2020

Kinderen en jongeren op zomerkamp

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen ook nu, in de coronatijd, op zomerkamp. Deze zomerkampen moeten wel plaatsvinden volgens het protocol voor het houden van zomerkampen, dat het kabinet heeft goedgekeurd. Dit protocol voldoet aan alle gestelde coronomaatregelen. Het gaat specifiek over kindervakanties, dagactiviteitenkampen of zomerkampen georganiseerd door onder andere gemeenten, scoutingverenigingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en (culturele of religieuze) jeugdverenigingen.

De organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO en NJR hebben in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld. Met de spelregels in dit protocol kunnen de activiteiten veilig plaatsvinden en verkleinen we de kans op de verspreiding van het virus. Kijk voor alle afspraken op www.avonturenzomer2020.nl.


15 juni 2020

Zomervakantie 2020: wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf. Kijk voor het actuele reisadvies op www.nederlandwereldwijd.nl of volg @247BZ op Twitter.

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:

 • volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen;
 • het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto;
 • niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Op de hoogte via Reisapp van Buitenlandse Zaken

Vakantie in eigen land kan. Vermijd drukte en denk eens aan andere regio’s of steden dan normaal bij het kiezen van de bestemming.

Wie op reis gaat naar het buitenland, zal zich goed moeten voorbereiden. Ga alleen naar landen met een geel reisadvies: reizen naar deze landen is verantwoord maar let wel extra op. Ken de regels in het land van bestemming, sluit een goede reisverzekering af en zorg dat u ook tijdens uw vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de gratis Reisapp van Buitenlandse Zaken. Want het reisadvies kan ook tijdens uw verblijf veranderen. En met de Reisapp heeft u bovendien met één druk op de knop contact met het 24/7 BZ contactcenter.


15 juni 2020

Noodverordening COVID-19 vanaf 15 juni van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 15 juni van kracht is.


11 juni 2020

Bowlen, darten en biljarten weer toegestaan

Deze week is besloten dat we weer mogen bowlen, darten en biljarten.  Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 1. In inrichtingen wordt bowlen, darten en biljarten toegestaan.
 2. Activiteiten in competitieverband zijn niet toegestaan.
 3. Per spel mag één persoon actief zijn. De anderen moeten aan een tafel of aan de bar zitten.

En voor de inrichtingen blijft gelden dat maximaal 30 gasten aanwezig mogen zijn, die vooraf moeten reserveren en 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Uiteraard moeten ook alle andere bepalingen uit de noodwet en de richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid worden nageleefd.


9 juni 2020

Sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken weer open vanaf 15 juni

Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens mogen per 15 juni weer open. Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen, stranden, etc. mogen open. Dit geldt ook voor de toiletten op pretparken, dierentuinen en natuurparken.

Kijk voor meer informatie in de veelgestelde vragen op de site van de overheid


8 juni 2020

Nieuwe richtlijnen Taxbus i.v.m. corona

Maakt u gebruik van de taxiritten van Taxbus? Houdt dan rekening met de aangepaste maatregelen. Deze kunt u lezen op de website van Taxbus


4 juni 2020

Tijdelijk rijden met verlopen rijbewijs

Door de maatregelen rondom corona lukt het niet altijd om het rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen -tijdelijk- langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs.

Lees het volledige bericht


3 juni 2020

Basisscholen en reizen in Europa

Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school. Dit kan weer omdat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geen enkele belemmering is om niet volledig naar school te gaan.  Lees meer over dit onderzoek op de site van het RIVM

Vanaf 15 juni mag u weer reizen naar een aantal Europese landen

Vakantie in eigen land kan sowieso. Wie op reis gaat naar het buitenland, zal zich goed moeten voorbereiden.

 • Ga alleen naar landen met een geel reisadvies: reizen naar deze landen is verantwoord maar let wel extra op.
 • Ken de regels in het land van bestemming,
 • Sluit een goede reisverzekering af
 • Zorg dat u ook tijdens uw vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Want het reisadvies kan ook tijdens uw verblijf veranderen.
 • Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen.
 • Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.
 • Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Houd de website Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies.

Bekijk de veelgestelde vragen over reizen en op vakantie gaan. 

Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken.


2 juni 2020

Burgemeester Roland van Kessel en wethouder Frans Kuppens over de opening van de horeca

De horeca en terrassen mogen sinds 1 juni 2020 weer (beperkt) open. Burgemeester Roland van Kessel en wethouder Frans Kuppens spraken hierover met RTV Horizon en diverse ondernemers. Bekijk het filmpje hier. 


1 juni 2020

0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.

Alleen getest bij klachten

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Lees het volledige bericht op rijksoverheid.nl


29 mei 2020

Persmoment 27 mei: actuele routekaart coronamaatregelen

De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment.

Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat alle informatie.

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

Lees hier het volledige bericht naar aanleiding van het persmoment op 27 mei


28 mei 2020

Noodverordening COVID-19 vanaf 1 juni, 12.00 uur van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 1 juni 12.00 uur van kracht is.

Noodverordening COVID-19 VRBZO vanaf 1 juni 12.00 uur

Noodverordening COVID-19 VRBZO tot 1 juni 12.00 uur

Heeft u vragen over de maatregelen die zijn ingesteld om het coronavirus in te perken? Kijk dan op Rijksoverheid.nl of bel met het informatienummer 0800-1351.


28 mei 2020

Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Lees hier het volledige bericht


25 mei 2020

Videoboodschap burgemeester Roland van Kessel en wethouder Frits van der Wiel

Veel inwoners zijn in deze coronatijd druk aan het klussen. Dat betekent veel vragen over het aanvragen van een vergunning. Daarnaast hebben de coronamaatregelen ook veel impact op ondernemers. Burgemeester Roland van Kessel en wethouder Frits van der Wiel gaan met RTV Horizon in gesprek over de bijzondere coronatijd en wat dit betekent voor vergunningaanvragen bij de gemeente en activiteiten van ondernemers. Ook twee ondernemers doen hun verhaal over hun initiatieven. Bekijk de boodschap hier. 


19 mei

Corona-aanpak de volgende stap

Lees hier het bericht naar aanleiding van de persconferentie op 19 mei 2020 

Basisregels voor iedereen


19 mei

Spreekuur voor ondernemers

De gemeente gaat starten met een digitaal spreekuur speciaal voor ondernemers. Wethouder Economische Zaken Frans Kuppens gaat tijdens dit spreekuur graag met u in gesprek over vragen en praktijkervaringen. Ook kunt u delen waar u tegenaan loopt en waar wij als gemeente in kunnen meedenken. Lees meer


15 mei

Kermissen in Cranendonck gaan dit jaar niet door

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck heeft besloten om vanwege het coronavirus dit jaar de kermissen niet door te laten gaan in de gemeente. In de landelijke maatregelen is bepaald dat evenementen in elk geval tot 1 september 2020 niet zijn toegestaan vanwege het samenkomen van veel mensen waarbij de benodigde anderhalve meter afstand niet gewaarborgd kan worden. Lees verder...


13 mei

Gratis adviesplatform: Mentalekracht040.nl 

GGzE heeft haar haar kennis en kunde online gezet voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. ‘Mentale Kracht 040’ geeft praktische oplossingen om de coronatijd zo goed mogelijk door te komen.

Mentale klachten verergerd door coronacrisis

Corona heeft een grote invloed op hoe wel ons voelen. De kans op besmetting met het coronavirus en alle maatregelen leveren voor veel mensen stress op. Volgens het ministerie van VWS hebben meer dan een miljoen Nederlanders te maken met psychische problemen. Ze piekeren veel, slapen slecht, zijn angstig of depressief. De coronatijd kan deze klachten erger maken.

Een digitale plek met praktische tips en adviezen

Op www.mentalekracht040.nl kunt u terecht voor praktische tips en antwoorden op vragen als:

 • Hoe ga ik om met somberheid, angst en slaapproblemen?
 • Hoe vind ik in deze lastige tijd mijn weg in mijn dagelijkse leven?
 • Hoe vind ik een uitweg uit de ' chaos' die ik ervaar?
 • Hoe ga ik als ouder om met mijn kinderen?

Het platform biedt waardevolle informatie verzorgt door deskundigen: psychologen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, coaches en e-health specialisten. Handige tips, geruststellende vlogs, bemoedigende verhalen, leerzame webinars en praktische trainingen. Kortom: een digitale plek voor meer rust in je hoofd en het bevorderen van je veerkracht.

Kijk voor meer informatie www.mentalekracht040.nl en op www.ggze.nl/nieuws


11 mei

Nieuwe noodverordening

In deze nieuwe noodverordening zijn de aangepaste landelijke maatregelen verwerkt die vanaf vandaag (11 mei) gelden. In deze noodverordening (inclusief de toelichting) leest u onder andere wat (landelijk) de huidige regels zijn rondom scholen en kinderopvanglocaties, kappers, pedicuren en andere contactberoepen.

Download de noodverordening


8 mei 

Videoboodschap burgemeester Roland van Kessel en wethouder Marcel Lemmen

Burgemeester Roland van Kessel en Wethouder Marcel Lemmen spreken in dit interview met RTV Horizon over de nieuwe mogelijkheden om buiten te sporten, de scholen die vanaf 11 mei weer open gaan en de corona-richtlijnen die 6 mei werden gepresenteerd. Bekijk de boodschap hier


6 mei

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis 

Bent u ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

 • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Vanaf 11 mei geldt:

School

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Over mondkapjes

In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken.

Hoe verder

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
  • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen.

Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Alle maatregelen samengevat in één afbeelding


1 mei 2020

Toespraak burgemeester Van Kessel en wethouder Kuppens

Burgemeester Roland van Kessel heeft een derde videoboodschap opgenomen voor inwoners vanwege het coronavirus. Nu samen met Frans Kuppens, die als wethouder economische zaken een oproep doet om lokaal te kopen ter ondersteuning van de plaatselijke ondernemers.

Bekijk de video 


1 mei

Weekmarkt

Vanaf maandag 4 mei is er weer een gewone, complete weekmarkt in het centrum van Budel aanwezig. Dat betekent dat food en non-food kramen weer op de markt mogen staan. Belangrijk is dat iedereen de richtlijnen van het RIVM in acht blijft nemen. Dus houd 1,5 meter afstand en kom alleen.


1 mei 2020

Vraag overleg aan voor opstarten alternatieve bedrijfsinitiatieven

In deze coronatijd ziet de gemeente Cranendonck dat de ondernemers zich goed houden aan de richtlijnen en maatregelen van het kabinet. Ook zien we de echte ondernemersgeest terug in het willen opstarten van alternatieve bedrijfsinitiatieven. Respect voor de creativiteit!!! Toch vraagt de gemeente niet zonder overleg en zonder vergunning te beginnen. Wij steunen initiatieven die aansluiten bij de bedrijfsvoering van uw onderneming en zullen samen met u zoeken naar mogelijke tijdelijke maatwerk oplossingen. Wij vragen de ondernemers voor hun initiatieven een vergunning aan te vragen. Dit kan via evenementencr@cranendonck.nl.


30 april 2020

Statement voorzitters VRBZO over nieuwe verordening

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben een statement uitgegeven naar aanleiding  van de nieuwe (aangepaste) noodverordening die gisteren van kracht is gegaan.

Lees het statement direct


29 april 

Buiten sporten 

Vanaf vandaag mogen verenigingen weer buitensport- en beweging geven aan kinderen en jongeren t/m 18 jaar. Fijn, want bewegen is gezond! Houd je daarbij wel aan de maatregelen van het RIVM en aan het sportprotocol opgesteld door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC/NSF. Als de vereniging is aangesloten bij een sportbond, dan moet deze aanvullend ook rekening houden met de voorschriften van de sportbond. De gemeente legt contact met alle sport- en beweegverenigingen in Cranendonck voor extra informatie en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De sportvereniging informeert haar leden over of en wanneer er weer gesport wordt.

Bekijk hier de poster "Spelregels om weer veilig te sporten"
 


29 april 

Nieuwe noodverordening

In deze nieuwe noodverordening zijn de aangepaste landelijke maatregelen verwerkt. Daarnaast zijn de Brabantspecifieke maatregelen voor een deel eruit gehaald. In deze noodverordening (inclusief de toelichting) leest u onder andere wat (landelijk) de huidige regels zijn rondom recreatief nachtverblijf.

Lees de noodverordening hier 


21 april

Maatregelen corona verlengd

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden -  alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Lees alle maatregelen op de site van de Rijksoverheid.

Bekijk vragen en antwoorden over de Nederlandse aanpak en veranderingen na 28 april

Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft een statement geschreven over de verlenging van de maatregelen.


20 april

Wat als de spanningen thuis oplopen? Neem contact op met Veilig Thuis

We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Lees wat je kunt doen en hoe je contact kunt opnemen met Veilig Thuis (nu ook via de chat). 


10 april

Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s

Naar de paasboodschap


8 april

Videoboodschap burgemeester

Burgemeester Roland van Kessel heeft een tweede videoboodschap opgenomen vanwege het coronavirus, bedoeld voor alle inwoners van Cranendonck. 

Bekijk de videoboodschap


2 april

Sirenes loeien op maandag 6 april

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur loeien alle 4278 sirenes in Nederland. Ook tijdens deze coronacrisis zullen de sirenes loeien op maandag 6 april om 12.00 uur. 

Lees hier het volledige bericht


1 april

Strengere maatregelen om recreatieve reisbewegingen te voorkomen

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings moeten dicht en recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen zijn hotels, nachtverblijf voor seizoenarbeiders en zorgpersoneel, vaste standplaatsen met eigen voorzieningen en tijdelijke bewoning.

De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben voor Brabant twee toevoegingen vastgesteld op de eerdere noodverordening volgens landelijk model. Deze aanvullingen hebben als doel reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te voorkomen. Hiermee voorkomen we een extra claim op de al overbelaste zorg en verdere verspreiding van het Coronavirus.

De nieuwe noodverordeningen worden gepubliceerd op de websites van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s.

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen

In Brabant is het verboden gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij recreatievoorzieningen open te houden.

Recreatief nachtverblijf

Het aanbieden van recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Hotels
 • Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel
 • Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen
 • Tijdelijke bewoning anders dan voor recreatief nachtverblijf (denk aan persoonlijke omstandigheden zoals een echtscheiding)

Lees de volledige noodverordening hier


31 maart

Update landelijke maatregelen

Lees de nieuwe landelijke maatregelen die vanaf 31 maart gelden.


30 maart 

Bezoek Kringloopwinkel

Veel inwoners gaan vanwege de maatregelen rond het coronavirus aan de slag om hun schuur of zolder op te ruimen. Ook de kringloopwinkel wordt meer dan gebruikelijk bezocht om bruikbare spullen af te geven. Heeft u goede herbruikbare spullen die u weg wilt doen? Lees dan de volgende informatie met waar u op moet letten. 


27 maart 2020

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen.

De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van volhouden. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen. Deze noodverordening geldt tot en met maandag 6 april (of tot deze wordt ingetrokken).

Download de noodverordening hier


26 maart

Wijziging oud-papierinzameling Cranendonck (update)

De huis-aan-huis inzameling van oud papier door verenigingen vervalt tijdelijk door de aangescherpte maatregelen vanwege het Coronavirus. Daarom neemt Renewi vanaf 30 maart 2020 de inzameling van oud papier op een ander inzamelmoment tijdelijk over. De oud papierinzamelingen van donderdag 26 maart en zaterdag 28 maart komen dus te vervallen. Lees meer over de aangepaste inzamelmomenten.


25 maart

Weekmarkten Cranendonck open volgens aangepaste regels

De weekmarkten in Budel en Maarheeze blijven in aangepaste vorm plaatsvinden. Marktkramen die géén etenswaar verkopen zoals kleding, tassen, bloemen etc. (non-food) zijn verboden. Bij de marktkramen die eten verkopen, mag niet op locatie gegeten of gedronken worden. De gemeente volgt hierin de richtlijnen van het kabinet en de regionale aanpak van de 21 gemeenten in de veiligheidsregio. Belangrijk is dat alle bezoekers van de markt zich houden aan de regels: houd 1,5 meter afstand en ga direct na uw inkopen naar huis. Ook doen we een dringende oproep om met zo min mogelijk personen te komen. 


25 maart

Aanvullende maatregelen van persconferentie 23 maart

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

Lees hier het volledige bericht


24 maart 

Update voor ondernemers 

Bekijk de informatie over bijstand voor zelfstandigen.


23 maart 

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst. 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. 
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd. 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie. 

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur. 

Q&A bij aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Reactie voorzitters Veiligheidsregio's Noord-Brabant


23 maart

Videoboodschap burgemeester

Bekijk de videoboodschap van burgemeester Roland van Kessel aan alle inwoners van Cranendonck in verband met het coronavirus.


23 maart

Wijzigingen papierinzameling en milieustraat

Ook voor de oud papierinzameling en de milieustraat gelden vanwege het coronavirus de nieuwe maatregelen en RIVM-richtlijnen. Lees het hele bericht op onze website.


23 maart

Grensovergang België gesloten

Vanaf zondag 22 maart zijn de grensovergangen met Nederland afgesloten. Dit publiceerde onze buurgemeente Hamont-Achel via hun website. Hamont-Achel ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat het eerdere verbod op niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland niet voldoende wordt gerespecteerd. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de grenzen afgezet. Enkel de grensovergangen op de Sint-Odilialaan (Achel) en de Keunenlaan (Hamont) blijven geopend en dit enkel voor essentiële verplaatsingen zoals grensarbeid (cruciale beroepen) en co-ouderschap. Lees hier het gehele bericht van gemeente Hamont-Achel.

Het kabinet in Nederland doet bovendien een dringend beroep op mensen om niet essentiële reizen naar het buitenland te vermijden. Het is van belang dat mensen dit advies serieus nemen zodat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt tegengegaan.


18 maart

Aangepaste openingstijden gemeentehuis vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft het gemeentehuis vanaf morgen, 19 maart 2020, aangepaste openingstijden. Alleen de afspraken die noodzakelijk zijn gaan door. De gemeente heeft dit besluit genomen conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). 

Het volgende geldt vanaf 19 maart:

 • De publieksbalie gaat één dagdeel per dag open, op:
  • Maandag, woensdag, vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur

  • Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

 • Er is geen avondopenstelling
 • U kunt niet vrij binnenlopen, ook niet voor het afhalen van documenten. Dit kan alleen op afspraak.
 • Er geldt één persoon per afspraak (met uitzondering van verplichte toestemming)

Afspraken op het gemeentehuis

Het is niet meer mogelijk om online een afspraak te maken. Dit kan alleen nog telefonisch. De medewerker van ons Klant Contact Centrum beoordeelt dan of de afspraak nu noodzakelijk is.

Wat digitaal kan, handelt de gemeente digitaal af. Voor documenten die na 1 juni 2020 verlopen worden nu geen afspraken ingepland.

Bij het inplannen van de afspraken plannen we minimaal 5 minuten tussen de verschillende afspraken in.

Bij huwelijken (ondertekenen van de akte) mogen alleen het bruidspaar en de getuigen aanwezig zijn. We bieden de mogelijkheid om de ceremonie later alsnog plaats te laten vinden.


18 maart

Update voor ondernemers: vragen over het maatregelenpakket?

We vragen aan onze ondernemers nu niet naar de gemeente te bellen met vragen over het maatregelenpakket zoals het kabinet dat 17 maart 2020 heeft gepresenteerd. De regeling voor ondernemers die in plaats komt van de regeling aanvraag werktijdverkorting, moet nog nader uitgewerkt worden door de landelijke overheid. Vragen hierover kunnen wij momenteel niet beantwoorden. Zodra wij meer hierover weten, gaan wij hierover communiceren.


18 maart

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Klik hier om het gehele bericht via de website van de Rijksoverheid te lezen.

Attached a document with an English summary of the measures taken by The Netherlands to deal with the economic consequences of COVID-19.


18 maart

Nieuwe noodverordening vanuit de veiligheidsregio

Deze verordening gaat in op het gesloten houden van Horeca en eetgelegenheden en is van kracht in onze veiligheidsregio.

Lees de noodverordening hier


17 maart 

Vragen of hulp nodig? 

Heeft u vanwege het coronavirus vragen of problemen die te maken hebben met eenzaamheid of behoefte aan hulp? Dan kunt u contact opnemen met de sociaal makelaars in onze gemeente. Dit zijn: 

Soerendonk, Budel-Schoot en Budel-Dorplein

Mariëtte Claessens
tel: 06 82662179
sociaalmakelaar@cranendonck.nl

Maarheeze

Marina Bukkems
tel: 06 82662263                
sociaalmakelaar-maarheeze@cranendonck.nl

Budel en Gastel

Noud van Leeuwen
tel: 06 82662392
sociaalmakelaar-budel@cranendonck.nl

Afstand houden

Een van de maatregelen vanwege het coronavirus is om afstand te houden. Maar wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’ precies? Lees het op de website van de Rijksoverheid. 

Gezondheid

Heb je vragen over je gezondheid en/of het coronavirus. Veelgestelde vragen en antwoorden hierover staan op de website van het RIVM.


16 maart 

Lees het persoonlijke bericht van burgemeester Roland van Kessel voor alle inwoners van de gemeente Cranendonck. 


15 maart

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst op 15 maart. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel: 0800-2117 of via www.kvk.nl/coronaloket

Meer informatie via Rijksoverheid.nl en RIVM.nl


14 maart

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 is een noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio

Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle openbare samenkomsten/ activiteiten/ wedstrijden/ theaters/ musea met meer dan 100 personen te verbieden.

Let op: er is een nieuwe noodverordening, check de update van 18 maart!


Evenementen en bijeenkomsten afgelast

Naar aanleiding van de adviezen vanuit de veiligheidsregio en de persconferentie van premier Rutte op donderdag 12 maart gaan de volgende bijeenkomsten en evenementen niet door:

 • Boomfeestdag (18 maart)
 • Landelijke Opschoondag (21 maart)
 • Commissie- raads- en raadsinformatiebijeenkomsten (tot 31 maart)

Deze worden mogelijk op een later moment ingehaald.

Verder worden tot en met 31 maart bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers verboden. Voor andere bijeenkomsten geldt dat de organisator een afweging moet maken of het verantwoord is het evenement door te laten gaan. De gemeente kan hen hierbij wel adviseren. Voor alle evenementen gelden aanvullende maatregelen vanuit de GHOR.

Voor vragen en alle landelijke en regionale adviezen en handelingsperspectieven, zie informatie bovenaan deze pagina.


12 maart

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding Coronavirus in Nederland

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.


12 maart 2020

Alle evenementen boven 1.000 deelnemers verboden

Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen treden de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant uniform op en hanteren zij een eenduidig handelingskader.

Dit handelingskader geldt voor evenementen en andersoortige publieksbijeenkomsten, denk aan betaald voetbal, concerten etc.

De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s verbieden tot en met 16 maart alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen. Er wordt géén onderscheid gemaakt of het een evenementenvergunning, gebruiksvergunning of andersoortige vergunning betreft.

Voor alle overige evenementen en bijeenkomsten (met minder dan 1000 personen) wordt om sociale terughoudendheid gevraagd.

Uniform handelingskader voor gemeenten in Noord-Brabant:

 • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen voor het informeren over het verbod.
 • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen met minder dan 1.000 personen met een appèl op eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan sociale onthouding. Als deze evenementen toch doorgang vinden dan gelden aanvullende adviezen van de GGD/GHOR.
 • Op 16 maart volgt een actualisatie van dit handelingskader.
 • Vragen van organisatoren kunnen gericht worden aan de gemeente.

12 maart 2020

Statement voorzitters veiligheidsregio's Brabant

Beste Brabanders,

Gisteren hebben wij, de voorzitters van de drie veiligheidsregio's uit de provincie, op een persconferentie de maatregelen toegelicht die we nemen om de risico's op verdere verspreiding van het Coronavirus in de provincie Noord-Brabant te beperken.

We kondigden aan om sociale contacten tot een minimum te beperken en geen nieuwe sociale contacten aan te gaan. Verder riepen we op om extra te letten op ouderen en de kwetsbaren in onze provincie. Daarnaast een verbod op alle evenementen met meer dan 1000 deelnemers in onze provincie. Dat geldt voor evenementen met en zonder vergunningsplicht. Tenslotte een oproep aan alle organisatoren van evenementen en bijeenkomsten in de provincie om te heroverwegen of ze hun activiteiten wel door moeten laten gaan. Het bij elkaar brengen van grotere groepen mensen is op dit moment niet verantwoord.

We merken dat de Brabanders gehoor geven aan onze oproep en waar mogelijk maatregelen nemen om een verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doet ons goed, we zijn er trots op dat Brabanders er samen de schouders onder zetten om dit virus zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

Ook het advies van de sportkoepel NOC/NSF richting alle sportbonden om alle amateurwedstrijden waar Brabantse teams bij betrokken zijn, af te gelasten, doet ons goed. NOC/NSF geeft hiermee het signaal af dat we dit samen moet doen. Net als de KNVB. Niet als provincie alleen, maar ook met hulp en inbreng van landelijke instanties.

Uiteraard beseffen we dat er ook sectoren zijn voor wie dit allemaal niet eenvoudig te regelen is. We denken hierbij vooral aan de onderwijsinstellingen en de zorgcentra. Voor hen staat dienstverlening voorop. Zij kunnen niet besluiten om de deuren te sluiten omdat veel inwoners op hun zorg en steun rekenen. Juist in deze tijden van crisis. De mensen die hier werken, doen een stap extra op dit moment. Dit waarderen wij zeer. Wij zijn er blij mee en het maakt ons ook trots dat ook deze Brabantse organisaties er vol hun schouders onder zetten.

Natuurlijk blijft u de maatregelen toepassen die we hebben aangekondigd: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schudt geen handen.  Twee van de zeven dagen sociale onthouding zitten er al op. Brabanders, blijft u inspannen om verder verspreiding tegen te gaan. Maandag delen we de actuele informatie van dat moment met u.

John Jorritsma                                  Jack Mikkers                                  Theo Weterings

Voorzitter VRBZO                            Voorzitter VRBN                              Voorzitter VRMWB


10 maart 2020

Brabant neemt zijn verantwoordelijkheid: tot en met 16 maart sociale terughoudendheid

Gisterenmiddag maakten de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant tijdens een persconferentie in ’s-Hertogenbosch bekend hoe we in Brabant omgaan met evenementen vanwege het Coronavirus:

 • Een verbod op alle evenementen met meer dan 1.000 deelnemers.
  Bijvoorbeeld: betaald voetbalwedstrijden, dance events en concerten, de carnavalsoptocht in Oosterhout en een grote beurs op de Technische Universiteit Eindhoven
 • Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt noodzakelijke nieuwe sociale contacten
 • Bescherm ouderen en kwetsbare extra
 • Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de bijeenkomst te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten.

Deze maatregelen gelden tot en met maandag 16 maart in lijn met het advies van het RIVM en wat minister-president Rutte maandag 9 maart communiceerde.

Indoor Brabant

Voor Indoor Brabant wordt gekeken of dit evenement opgeknipt kan worden in kleinere evenementen van minder dan 1.000 personen.

Sociale onthouding

Op organisatoren van bijeenkomsten of samenkomsten zonder evenementenvergunning van meer dan 1.000 personen (zoals concerten in poppodia en horecagelegenheden) doet de overheid in Brabant een dringend beroep om te handelen in de lijn van sociale terughoudendheid en het gezond verstand te gebruiken.

We kunnen ons voorstellen dat deze maatregel vragen oproept bij organisatoren van evenementen. Met die vragen kun je contact opnemen met de gemeente. We zullen wellicht niet direct antwoord hebben, maar doen er alles aan om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Brabant gaat niet op slot. Bijvoorbeeld kroegen en musea blijven open. Als u daarheen gaat, neem dan uw verantwoordelijkheid en zoek daarna geen kwetsbare mensen zoals ouderen of zieken op.

Onderwijs en kinderopvang

De overheid in Brabant doet een dringend beroep op het onderwijs en de kinderopvang om de opvang van kinderen zoveel als mogelijk is te blijven verzorgen. Kinderen die thuis zitten, doen een beroep op hun ouders waardoor bijvoorbeeld mensen in vitale beroepen niet aan het werk kunnen.


9 maart 2020

Verkoudheid, hoesten of koorts? Verzet uw afspraak bij de gemeente

Heeft u een afspraak bij de gemeente? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts om sociale contacten te beperken. Heeft u klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken. Meer informatie kunt u vinden op  www.rivm.nlwww.vrmwb.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant.


Oudere berichten

Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant (6 maart 2020)