Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2018

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2018

Op 19 september 2017 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2018 vastgesteld.

Wat is het uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid?

In het uitvoeringsprogramma staat wat de gemeente in 2018 gaat doen op drie gebieden van veiligheid. Deze gebieden zijn: Veilige woon- en leefomgeving, Integriteit en veiligheid en fysieke veiligheid. Veel van de genoemde maatregelen zijn ook in 2017 opgepakt.

Waarom een uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid?

Dit uitvoeringsprogramma is de uitwerking van de Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 die  door de gemeenteraad is vastgesteld op 10 maart 2015. De manier waarop de gemeente jaarlijks deze kadernota uitvoert, staat omschreven in het uitvoeringsprogramma.

Het onderzoek ‘Veilig & Leefbaar Cranendonck’

Begin 2017 zijn de resultaten van het onderzoek ‘Veilig & Leefbaar Cranendonck’ gepubliceerd. De gemeente wilde met het onderzoek in kaart brengen wat de oorzaken zijn van het gevoel van onveiligheid in onze gemeente en wat de gemeente kan doen om dat gevoel te verbeteren. Door de enquête ‘Veilig & Leefbaar Cranendonck’ en vijf focusgroepen, hebben inwoners van Cranendonck meegedaan aan het onderzoek. In het onderzoeksverslag wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het gevoel van onveiligheid te verminderen. De aanbevelingen staan ook in het uitvoeringsprogramma.