Uitslag BIZ bedrijventerreinen Rondven-Den Engelsman en Meemortel

Uitslag BIZ bedrijventerreinen Rondven-Den Engelsman en Meemortel

Van 8 t/m 23 oktober 2019 konden eigenaren en gebruikers van onroerend goed zich voor of tegen de invoering van een BIZ voor de bedrijventerreinen Meemortel en Rondven-Den Engelsman uitspreken door middel van een stemming. Met behulp van een BIZ zouden alle ondernemers en vastgoedeigenaren dan voor een periode van 3 jaar jaarlijks een financiĆ«le bijdrage leveren.

Resultaten draagvlakmeting
Op 8 oktober is de formele draagvlakmeting onder de stemgerechtigden gestart en op 24 oktober zijn de stemenveloppen door de notaris geopend. Een BI-zone wordt ingesteld als er sprake is van voldoende steun. Notaris op de Laak verklaart dat niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan voor bedrijventerrein de Meemortel en bedrijventerrein Rondven-Den Engelsman.

Vervolg
Alle bijbehorende documenten liggen verzegeld bij de notaris. De betrokken ondernemers van de stuurgroep geven aan om in gesprek te blijven met de gemeente over de gevolgen van de uitslag en hoe hier verder mee om te gaan. 


Benieuwd naar de vereisten voor voldoende draagvlak en de exacte uitslag van de draagvlakmeting per bedrijventerrein?
Kijk op https://www.cranendonck.nl/ondernemers/ondernemersfonds-cranendonck-bedrijveninvesteringszone_44498/