Uitreiking vrijwilligerspenning

Uitreiking vrijwilligerspenning

Op donderdag 3 juni 2021 reikte burgemeester Roland van Kessel samen met wethouder Marcel Lemmen een vrijwilligerspenning uit aan drie vrijwilligers van De Zonnebloem in Budel. Mevrouw Liedje Visschers, mevrouw Miets van Weert en mevrouw Lies Staals hebben zich vanaf de oprichting in 1971 enorm ingezet voor de vereniging. Zij waren betrokken bij de start van De Zonnebloem, die ontstond uit de zogenaamde jaarlijkse “ziekendagen” in het toenmalige klooster van Budel.

De drie vrijwilligers hebben allen lange tijd een bestuursfunctie bekleed. Daarnaast bezochten zij gasten van De Zonnebloem; inwoners die (vaak door ouderdom) lichamelijke gebreken hebben, eenzaam zijn of dreigen te vereenzamen. Visschers, Van Weert en Staals boden een luisterend oor, maakten een praatje of namen hen mee naar buiten of naar activiteiten van De Zonnebloem. Mevrouw Visschers en mevrouw Staals zorgden bovendien voor het reilen en zeilen van de vereniging en waren aanspreekpunt voor de rest van de vrijwilligers. Mevrouw Van Weert was kok voor De Zonnebloem en had de leiding over de keuken.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning wordt toegekend als blijk van waardering aan personen die bijzondere initiatieven of activiteiten hebben ontplooid voor de Cranendonckse samenleving. Het gaat dan om initiatieven die uitstijgen boven de reguliere verenigingsactiviteiten.