Uitnodiging inloopavond maatregelen “tijdelijke” Randweg Zuid

Uitnodiging inloopavond maatregelen “tijdelijke” Randweg Zuid

De gemeente Cranendonck organiseert een inloopavond over de “tijdelijke” Randweg Zuid. Bedoeling is om aanwonenden, maar ook andere geïnteresseerden, te informeren en consulteren over maatregelen die opgesteld zijn om de verkeersveiligheid op korte maar ook op lange termijn verder te verbeteren.  De “tijdelijke” Randweg Zuid zijn de wegen Grensweg, Dammerstraat, Midbuulweg, Mulkstraat, Heikantstraat en Meemortel (eerste stukje) in Budel.

De inloopavond vindt plaats op woensdagavond 21 augustus in het gemeentehuis te Budel. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur.

Maatregelen

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het project Randweg Zuid, via de Schoterakker-plus variant, niet voort te zetten. En vervolgens in overleg met het Collectief Randweg Zuid (CRZ), omwonenden en omliggende gemeenten te bekijken welke maatregelen mogelijk zijn om de knelpunten op de huidige “tijdelijke” Randweg Zuid op te lossen. In overleg met het CRZ zijn nu een aantal kortetermijnmaatregelen opgesteld bestaande uit aanbrengen van extra bebording, belijning en markering en de realisatie van een voetpad langs de Mulkstraat.

Wij horen graag wat u van deze maatregelen vindt. Tevens willen we graag met u kijken welke langetermijnmaatregelen aan de “tijdelijke” Randweg Zuid gewenst zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vrij liggende fietsvoorzieningen of het aanbrengen van een rotonde op de kruising met de Fabrieksstraat.

Aanmelden

Om zicht te hebben op het aantal aanwezigen op de inloopavond, vragen wij u zich vooraf aan te melden. U kunt hiervoor een mail sturen naar j.vanasten@cranendonck.nl.