Uitgeschreven personen 21-05-2021

Uitgeschreven personen 21-05-2021

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam Geboortedatum Adres Datum van uitschrijving
Mohammad Al Hawarna 14-08-1986 Randweg-Oost 32, Budel 11-06-2021
Ibrahim Almurei 01-04-1999 Randweg-Oost 32, Budel 11-06-2021
Houda Al Fead 27-09-1970 Randweg-Oost 32, Budel 11-06-2021
Ayman Al Fead 01-01-1966 Randweg-Oost 32, Budel 11-06-2021
Dalal Al Fead 17-02-2010 Randweg-Oost 32, Budel 11-06-2021
Fatima Al Farij 01-01-2005 Randweg-Oost 32, Budel 11-06-2021
Yonas Fikadu Melaku 16-02-1991 Randweg-Oost 32, Budel 11-06-2021
Ramazon Huseniyon 18-11-1990 Randweg-Oost 32, Budel 11-06-2021
Farhad Farhadi 20-09-1979 Randweg-Oost 32, Budel 11-06-2021

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail klantencontact@cranendonck.nl. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over de procedure, bezwaar maken en beroep indienen.