Uitgeschreven personen 07-05-2021

Uitgeschreven personen 07-05-2021

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam Geboortedatum Adres Datum van uitschrijving
Yaseer Ahmad Abdulrahman Awad 22-10-1971 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021
Nourallah Zakaria 08-01-1966 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021
Camila Andrea Moreno Rodriguez 17-09-2009 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021
Büşra Ayrancı 28-04-1988 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021
Cevdet Ayrancı 06-02-2015 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021
Ferhat Ayrancı 23-04-1984 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021
Cevdet Açıkgöz 06-02-2015 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021
Durdu Mehmet Açıkgöz 07-10-1980 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021
Esat Açıkgöz 11-11-2012 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021
Rabia Leyla Açıkgöz 03-02-2020 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021
Fatma Açıkgöz 22-07-1984 Randweg-Oost 32, Budel 17-05-2021

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail klantencontact@cranendonck.nl. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Meer informatie

Lees meer over de procedure, bezwaar maken en beroep indienen