Uitbreiding aantal stewards op station Maarheeze

Uitbreiding aantal stewards op station Maarheeze

Vorige week, donderdag 2 september 2021, zijn er weer nieuwe stewards gestart op het NS-station in Maarheeze. Daarmee komt het totaal op 4 personen die naast het verlenen van een beperkte service mee een extra oogje in het zeil houden in verband met een prettige en veilige sfeer rondom het perron, bij de fietsenstalling en op de parkeerplaats. Door deze uitbreiding is er nu elke doordeweekse dag minimaal 1 steward aanwezig en in het weekend om en om 1.

Aanleiding

Om te komen tot extra toezicht is de gemeente in juni gestart met het inzetten van stewards die voor extra ogen en oren in de omgeving van het station zorgen. Bovendien kunnen zij snel met de juiste instanties contact opnemen als het nodig is. De nieuwe stewards zijn Sardar Hassankhali en Traey Hombergh. De reeds eerder begonnen stewards zijn Fadhel Alsaadi en Ahmet Apaydin.

Taken

De steward heeft een functie van gastheer/gastvrouw. Zij kunnen onder andere een helpende hand uitsteken, bijvoorbeeld als iemand met een kinderwagen de trein in of uit wil. Ook kunnen zij personen aanspreken en het gevoel van veiligheid vergroten. Bij ongeregeldheden en bijzondere situaties kunnen zij snel hulp van buitenaf inroepen van onder andere politie, boa’s, gemeente, NS en de beveiliging van het azc. De stewards worden geworven uit de doelgroep arbeidsparticipatie. Bij de selectie wordt er rekening mee gehouden dat zij in meerdere talen kunnen communiceren, naast het Nederlands en het Engels, ook in het Arabisch.

Het streven is om te komen tot een pool van 6 stewards zodat er ook ieder weekend extra toezicht is.

Onveilig gevoel of overlast in de trein

De stewards hebben geen rol in trein en bus. Wel kunnen ze de reizigers wijzen op het speciale telefoonnummer 06-13181318 dat de NS beschikbaar heeft waar treinreizigers via een WhatsApp of sms melding kunnen doen van een onveilig gevoel of overlast in NS-treinen. Reizigers staan dan in direct contact met de NS-meldkamer, die per situatie zal inschatten welke opvolging nodig is.

Meer weten?

De stewards werken onder begeleiding van en samen met de boa’s van de gemeente Cranendonck. Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator toezicht en handhaving Patrick Kuckelkorn via 0495-431100. Ook kunt u bellen met Ton Lemmen, Inwonerscontact azc van de gemeente Cranendonck, tel, 06-57707469.

Op de foto, van links naar rechts: Sardar Hassankhali, Traey Hombergh en Fadhel Alsaadi. Niet op de foto staat steward Ahmet Apaydin.