Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (Tozo) verlengd!

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (Tozo) verlengd!

De looptijd van de Tozo was tot 1 juni 2020. Het kabinet heeft besloten de regeling te verlengen van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020: Tozo 2.

Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep maximaal 4 maanden aan tot het sociaal minimum. U kunt van Tozo 2 gebruik maken als u voldoet aan de voorwaarden. Dat geldt als u al gebruik maakte van de eerdere regeling, maar ook als u hier nog geen gebruik van maakte. Tozo 2 kan aansluitend ingaan op Tozo.

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

Alle voorwaarden van u eerdere aanvraag gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:

  • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee, en
  • De gemeente kan in het aanvraagformulier aanvullende gegevens opvragen.

Bijstand voor bedrijfskapitaal

Heeft u een financieel te kort gekregen door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u (ook) een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De lening bedraagt maximaal € 10.157,00 en de maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft u niet af te lossen.

Ook de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal is verlengd tot 1 oktober.

Vanaf 1 juni 2020 komt u niet meer in aanmerking voor Tozo bedrijfskapitaal als er sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Naar meer informatie over en aanvragen van TOZO