Tekort hulp bij het huishouden: Samen werken we aan oplossingen

Tekort hulp bij het huishouden: Samen werken we aan oplossingen

Ondanks het enorme tekort op de arbeidsmarkt, met name voor hulp bij het huishouden, doen we allemaal ons best het probleem op te lossen. Iedereen draagt een steentje bij. En dat zien we terug! Ten opzichte van andere gemeenten doen we het momenteel relatief goed. De wachtlijsten zijn op dit moment niet heel groot en voor de noodzakelijke hulp wordt gezorgd. Dit doen we samen! Maar we zijn er helaas nog niet…

De schouders eronder

Samen zorgen we ervoor dat we het tekort aan hulp bij het huishouden oplossen. Inwoners kijken, daar waar kan, naar oplossingen in hun eigen netwerk van familie, vrienden of kennissen. Of ze kopen zelf hulp in. Het voorveld, maatschappelijke organisaties die dichtbij inwoners staan, signaleren vroegtijdig en denken hierin waar mogelijk mee. Ze proberen om op tijd te communiceren over de mogelijkheden en een realistisch beeld te geven in wat inwoners kunnen verwachten. Ze proberen om op tijd te communiceren over de mogelijkheden en zijn realistisch in wat inwoners kunnen verwachten. Samen met deze aanbieders proberen we zoveel mogelijk te voldoen aan de zorgplicht die we hebben als gemeente.

Maar we zijn er nog niet

De situatie is niet op korte termijn oplosbaar en zal naar verwachting nog een hele tijd duren. Omdat er zoveel factoren van invloed zijn, kan de situatie op elk moment veranderen. Samen proberen we hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Er wordt steeds opnieuw naar oplossingen gezocht. Hierbij is iedere bijdrage van belang, hoe klein dan ook. Dat werpt zijn vruchten af, en daar mogen we trots op zijn, maar het blijft iets vragen van ons allemaal.