Taxbus tijdelijk vangnet buurtbus: verlengd tot 1 oktober

Taxbus tijdelijk vangnet buurtbus: verlengd tot 1 oktober

In verband met het coronavirus rijden er op dit moment geen buurtbussen meer in Brabant. De Provincie heeft contractbeheer Taxbus benaderd met de vraag of het mogelijk zou zijn om Taxbus open te stellen voor OV reizigers om op die manier de mensen die afhankelijk waren van die buurtbussen toch de mogelijkheid te bieden om te reizen. Deze tijdelijke maatregel geldt tot 1 oktober 2020.

Wat houdt de regeling in

U kunt bellen met de reserveringslijn van Taxbus (0800-0234795) om een rit te boeken. U hoeft hiervoor niet in het bezit te zijn van een Taxbuspasje. Het callcenter bekijkt vervolgens of de betreffende rit al dan niet ook met het reguliere OV te maken is. Dat is het zogenaamde OV-advies. Dat advies is bindend. 

Als de rit niet met het OV te maken is, dan kunt u tegen het Wmo-tarief (bij Taxbus gelijk aan reguliere OV-tarief) gebruik maken van de Taxbus. Dit is:

  • Opstaptarief € 0,98
  • Kilometertarief € 0,172

Als de rit wel met het OV te maken is, dan is er sprake van een bindend OV-advies. Wilt u dan toch liever met Taxbus reizen, dan is dit mogelijk tegen het tarief:

  • Opstaptarief voor negeren OV advies € 6,28
  • Kilometertarief voor negeren OV advies € 1,57

Meer informatie

De regeling is tijdelijk en geldt tot 1 oktober 2020. Kijk voor meer informatie op de website van Taxbus: www.taxbus.nl.