Subsidietoekenning Centrummanagement Budel

Subsidietoekenning Centrummanagement Budel

De ondernemers van het centrum van Budel hebben de afgelopen maand het verzoek binnengekregen om hun jaarlijkse bijdrage aan het centrummanagement van Budel te doen. Zo ook het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft ook dit jaar weer besloten om een subsidie van € 10.000,- toe te kennen. Via het centrummanagement krijgen ondernemers uit de centrum de vrijheid om deze gelden in te zetten om zo te komen tot versterking van het centrum van Budel. Samen zorgen we voor de leefbaarheid!