Sociaal Team Cranendonck helpt u (weer) op weg!

Sociaal Team Cranendonck helpt u (weer) op weg!

Per 1 juni 2017 zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team samengevoegd tot één Sociaal Team Cranendonck. Het Sociaal Team Cranendonck biedt inwoners hulp bij alle vragen over zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld bij eenzaamheid of het zoeken naar een zinvolle daginvulling, psychische problemen of het organiseren van mantelzorg. Het team is er ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die het niet meer lukt om alles zelf te doen. En voor alle vragen over opvoeding, jeugdhulp, werk en inkomen.

We werken samen

In het Sociaal Team komen hulpverleners met verschillende achtergronden en specialismen samen. Hierdoor kunnen we snel en efficiënt ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben. Preventief werken staat daarbij hoog in het vaandel. Dit betekent dat we samen proberen om problemen te voorkomen door er vroeg bij te zijn. Ook het informeren van inwoners over verschillende onderwerpen hoort hierbij.

De organisaties die samenwerken in het Sociaal Team Cranendonck zijn:

 • Zuidzorg (wijkverpleegkundigen en jeugdgezondheidszorg)
 • GGD  (jeugd)gezondheidszorg)
 • GGZ (geestelijke gezondheidszorg)
 • Lumens (maatschappelijk werk, jeugdhulp)
 • Cordaad Welzijn (jongerenwerk, welzijnswerk, vrijwilligerscentrale)
 • Combinatie jeugdzorg (jeugdhulp)
 • Gemeente Cranendonck (consulenten Wmo, en werk en inkomen) 
 • Wocom
 • Wijkagenten
 • Sociaal Makelaars
 • Onthaalteam

Hoe werkt het Sociaal Team Cranendonck?

Het Sociaal Team Cranendonck zorgt zoveel mogelijk dat inwoners en hun sociale netwerk zelf in staat worden gesteld om problemen op te lossen. Dat sociale netwerk kan bestaan uit familieleden, een goede buur, vrienden of andere bekende personen. Is er ondersteuning nodig, dan maakt een medewerker van het Sociaal Team Cranendonck samen met een inwoner of het gezin een plan van aanpak. Zijn er al meerdere professionals in beeld, dan worden zij bij dit plan betrokken.

Contact

Het Sociaal Team Cranendonck is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur via het gemeentelijke telefoonnummer 14 0495. Sinds 1 juni krijgt u een keuzemenu. Via dat keuzemenu krijgt u direct een medewerker van het Sociaal Team Cranendonck aan de telefoon. Deze persoon beantwoordt direct uw vraag, maakt een afspraak voor u of verwijst u door naar de juiste persoon of instantie. Het Sociaal Team Cranendonck helpt u graag (weer) op weg!