Scenario’s over de toekomst van Bibliotheek Maarheeze; geef uw voorkeur door!

Scenario’s over de toekomst van Bibliotheek Maarheeze; geef uw voorkeur door!

Gemeente Cranendonck en Bibliotheek De Kempen willen graag alle inwoners betrekken bij de invulling van het Bibliotheekwerk in Maarheeze.

Zoals jullie bekend heeft de gemeente Cranendonck vorig jaar besloten te bezuinigen op het bibliotheekwerk in Cranendonck. Randvoorwaarden hierbij waren dat er een voorziening in Maarheeze blijft en dat de inwoners van Maarheeze actief worden betrokken bij de invulling. De Bibliotheek en gemeente hebben hiervoor kaders opgesteld en met deze opdracht heeft een onafhankelijke partij een bijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners van Maarheeze. De deelnemers zijn aan de slag gegaan en hebben aangegeven waar hun bibliotheek aan moet voldoen. De resultaten van deze bijeenkomst vindt u hier:
https://www.bibliotheekdekempen.nl/dam/bijlagen-pdf-word-excel/wordclouds-bijeenkomst-23-okt-maarheeze.pdf

Daarna is de bibliotheek aan de slag gegaan met uitzoeken hoe deze wensen en opmerkingen vertaald konden worden naar een realistisch plan. Eind oktober is samen met 7 personen die graag verder wilden meedenken nog een keer naar alle keuzes gekeken. Hierbij is gesproken over doelgroepen en functies van de Bibliotheek en welke gevolgen deze keuzes hebben voor de inrichting, collectie, programmering en inzet van medewerkers/vrijwilligers. Hiernaast is ook aan een 30-tal kinderen gevraagd naar de wensen voor hun bibliotheek. De resultaten van beide bijeenkomsten vindt u hier:
https://www.bibliotheekdekempen.nl/dam/bijlagen-pdf-word-excel/verslagen-en-inspiratie-hr.pdf

Scenario's 

De Bibliotheek heeft met deze input een drietal scenario’s uitgewerkt, die wij u graag voorleggen (zie de bijlage onderaan dit artikel). Er is in alle scenario’s uitgegaan van een plaats in één van de openbaar toegankelijke ruimten in de Smeltkroes, waar de voorkeur van de meerderheid van de deelnemers van de eerste bijeenkomst naar uitging.

Scenario 1 en 2 zijn een combinatie van uitleenbibliotheek, activiteiten en ontmoeting. In het eerste scenario ligt hierbij de regie en uitvoering grotendeels bij de bibliotheek terwijl in het tweede scenario wordt uitgegaan van het initiatief van de bibliotheekleden en bibliotheekvrijwilligers die uiteraard worden gefaciliteerd, begeleid en ondersteund door de bibliotheekprofessionals. Het derde scenario is een uitleenbibliotheek. Het zwaartepunt ligt hierbij op boeken lenen en leesbevordering. Voor activiteiten zijn de bibliotheekleden aangewezen op andere bibliotheekvestigingen.

De gesprekken met de scholen zijn nog gaande, de invulling van de jeugdbibliotheek kan daarom mogelijk nog aangepast worden. Dit hangt af van welke vorm van samenwerking met het onderwijs mogelijk is. De verwachting is dat de 4 tot 12-jarigen via de school toegang hebben tot een uitleencollectie. De 0 tot 4-jarigen en 12+ kan kunnen in de nieuwe plek in de Smeltkroes terecht.

Hoe gaan we nu verder?

We willen u vragen om uw voorkeursscenario uiterlijk donderdag 14 november aan ons door te geven via nieuwsbrief@bibliotheekdekempen.nl (o.v.v. Keuze scenario Maarheeze). Uiteraard mag u ook concrete ideeën en wensen bij dit scenario meesturen (m.b.t. collectie/ programma/ inrichting/ overige ideeën).

Heeft u meer informatie nodig om uw keuze te maken of wilt u hierover in gesprek? Dan kunt op woensdag 13 november tussen 19.30 en 21.00 uur aansluiten bij een bewonersbijeenkomst in de Smeltkroes. Hier zijn wethouder Marcel Lemmen, directeur Anneke Schellens, Eef Bauwens en Agnes Crans aanwezig om u in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u hier uw stem uitbrengen.

In verband met de organisatie vragen we u ons te laten weten of we op uw komst kunnen rekenen. Dit kan door een email te sturen aan: nieuwsbrief@bibliotheekdekempen.nl (o.v.v. Deelname bijeenkomst Maarheeze).