Save the date: College Tour Bewustwording Circulaire economie

Save the date: College Tour Bewustwording Circulaire economie

In samenwerking met gemeente Cranendonck, Vrienden van het Schepenhuis en Metalot organiseert Ouderraad BRAVO! College op vrijdag 21 juni 2019 om 19.30 uur BRAVO! Collegetour: Bewustwording circulaire economie.

Tijdens deze avond spreekt ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair Thomas Rau. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is.

Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffen schaarste.

Meer informatie en aanmelden via www.vriendenvanhetschepenhuis.nl