Samen zorgen voor minder restafval

Samen zorgen voor minder restafval

Een heel groot deel van ons afval kan worden gerecycled en als grondstof worden hergebruikt. Dit is belangrijk, omdat we zo samen zorgen voor een betere en schonere leefomgeving. Afval is pas restafval wanneer u dat wat u weggooit, niet kwijt kunt in één van de andere afvalstromen die apart worden ingezameld. Door afval thuis goed te scheiden, merkt u dat u bijna geen restafval meer hebt.

Gooi dus keuken- en tuinafval (GFT) in de groene kliko. Stop plastic, metaal en drinkpakken in de gele PMD zak, luiers in de witte zak en lever textiel en oud papier apart in. Verpakkingsglas brengt u natuurlijk naar de glasbak. Hoe nauwkeuriger we scheiden, hoe meer afval als grondstof hergebruikt kan worden.

Kijk voor meer informatie op https://afvalkalender.cranendonck.nl of in de afval-app.