Ruim 450 reacties op enquête herinrichting Budel

Ruim 450 reacties op enquête herinrichting Budel

In april kon u de enquête invullen over de herinrichting van de straten in het centrum van Budel. Hierop zijn ruim 450 reacties binnengekomen! Ingenieursbureau Jens is druk bezig om alle reacties te analyseren en beoordelen. Ook bekijken ze hoe ze de uitkomsten van de enquête kunnen verwerken in het eerste ontwerp voor het projectgebied. Daarnaast moet het ontwerp civieltechnisch aan alle eisen voldoen (riolering, groeninrichting, klimaat, verkeerskundig etc.).

Een greep uit de reacties

Uit de reacties op de enquête blijkt bijvoorbeeld dat er veel behoefte is aan meer groen en schaduwplekken, met name bij het gemeentehuis, Jumbo, Albert Heijn en de Dr. Anton Mathijsenstraat. Daarnaast wordt aangegeven dat weinig parkeerruimte is bij onder andere de supermarkten. Ook zijn er diverse opmerkingen gemaakt over het verkeer en de routing in het centrum. Sommige reacties op de enquête hadden geen betrekking op het projectgebied van de herinrichting. Deze krijgen wel aandacht in het totale Centrumplan voor Budel.

Vervolg

Het voorontwerp wordt, wanneer deze gereed is, besproken in de klankbordgroep. Ook daarvoor hebben we veel aanmeldingen. De gemeente bekijkt samen met Ingenieursbureau Jens hoe de Klankbordgroep te organiseren. Iedereen die zich heeft aangemeld wordt hierover door het ingenieursbureau benaderd. Na betrokkenheid van de klankbordgroep wordt het voorontwerp gepresenteerd. Het is dan voor iedereen beschikbaar en er zijn mogelijkheden om te reageren. Die feedback wordt verwerkt tot een definitief ontwerp.

Project herinrichting

De herinrichting van de straten in het centrum is nodig omdat de riolering en bestrating toe zijn aan vernieuwing. Met deze werkzaamheden wordt ook meteen gekeken naar een aangenaam en groen verblijfskarakter met voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en waterberging. Enkele jaren terug maakte de gemeente, met betrokkenheid van inwoners en ondernemers, een centrumvisie en centrumplan. Dit is een paraplu voor alle ontwikkelingen die ten goede komen aan het centrum. Denk bijvoorbeeld aan keuzes over waar welke winkels horen (detailhandelsvisie), de verbouwing van de Rabobank én dit herinrichtingsproject. 

Meer weten?

In het programma Samen Sterk van RTV Horizon op 11 mei vertelde wethouder Frans Kuppen over dit project (ook online terug te kijken). Lees meer over de herinrichting van Budel.