In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Resultaten enquête Duurzame Warmte

Resultaten enquête Duurzame Warmte

De gemeente Cranendonck heeft een enquête gehouden onder onze inwoners hoe zij over duurzame warmte denken. 325 mensen hebben hierop gereageerd. Hiervan was ruim 90% eigenaar van een eigen woning. Opvallend veel respondenten zijn man en 55 jaar of ouder.

Uit de enquête blijkt dat er grote verschillen zijn hoe belangrijk bewoners de overstap van aardgas naar duurzame warmte vinden. Gemiddeld wordt dit vaker positief dan negatief gevonden: 61% geeft een score van 6 of hoger. Op de vraag wat mensen belangrijk vinden, scoort ‘Dat ik mijn woning warm krijg’ het hoogste (71%), gevolgd door ‘Dat de kosten niet of nauwelijks hoger worden’ (66%).
10% van alle deelnemers aan de enquête geeft aan helemaal geen alternatieve manier van verwarmen te willen, ook niet als dat net zo duur of goedkoper is dan aardgas.

Opvallend is dat in de jongere leeftijdscategorieën (tot 44 jaar) vaker wordt aangeven dat de kosten in het begin hoger mogen zijn, als het in de toekomst voordeliger is. Deze groep heeft vaker een voorkeur voor snel beginnen en profiteren van subsidies. De oudere groepen geven vaker aan voorlopig liever door te gaan met aardgas en in te zetten op het besparen van energie.

De complete resultaten van de enquête en meer informatie over de Transitievisie Warmte kunt u vinden op onze website.